Det er full strid om oljeletingen etter at SV fikk stanset 26. konsesjonsrunde i budsjettforhandlingene med regjeringen.

LO raser mot SV og regjeringen som ikke vil åpne nye områder for oljeleting. Men SV kan skylde seg selv, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– SV har programfestet at de ikke vil utvikle oljenæringa videre. Tvert imot ønsker de heller å avslutte den. Det er en politikk som er svært uforsvarlig, sa Listhaug på Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Se video fra NRK-debatten:

Listhaug mente energikrisen i Europa ville vært langt verre dersom Norge ikke hadde hatt den rollen vi har som olje- og gassprodusent.

– Vi vet at verden kommer til å trenge olje og gass i all overskuelig framtid, og derfor er det viktig at Norge er med på å produsere det. Vi må sørge for at det er demokratiske land som produserer olje, og ikke overlate det til Russland, Saudi-Arabia og andre regimer, som jeg mener vil være farlig, påpekte Frp-lederen.

– Bør sette ned foten

Listhaug mente LO, som gir pengestøtte til SV, rett og slett støtter feil partier.

– De motarbeider oljenæringa, og at LO da har støttet SV med fem millioner kroner fra sentralt hold, så mener jeg at man nå bør sette ned foten fra medlemmenes side og se om de er tjent med dette her, sa hun, og la til:

– Blir det mindre leting, så blir det mindre funn, og da blir det mindre utvikling av norsk olje- og gassnæring, som er Norges viktigste næring.

– Jeg beklager det

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet som er LOs største fagforbund, er enig i Listhaugs kritikk av stansen i oljeletingen.

– Når det gjelder den 26. konsesjonsrunden er jeg den første til å beklage at SV har fått gjennomslag for å utsette dette i tre år. Det burde ikke skjedd, for det er viktig å ha en forutsigbar fremtid for denne næringen, sa Eggum i debatten.

Samtidig understreket han at Fellesforbundets medlemmer trenger både SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– De trenger det for å få et godt liv fra krybbe til grav, at vi skal ha en god velferd, vi skal ha en god sosialpolitikk og en god arbeidslivspolitikk, sa Eggum.

Han mente imidlertid at det er et demokratisk problem at små partier får så mye makt.

– Små partier på Stortinget har på mange måter kommet i en vetosituasjon for at du skal få flertall for et flertall for et budsjett, sa han.

Eggum understrekte at støtten som gis til SV, vedtas gjennom demokratiske prosesser:

– Et enstemmig landsmøte i 2019 sa at SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet deler de verdiene Fellesforbundet står for, på samme måte som de rike støtter Sylvi Listhaug og Frp, sa han.

– Bekymret næringsliv

Listhaug viste til at det har blitt full investeringsstopp i havbruksnæringa etter regjeringens grunnrenteskatt.

– Det har blitt ustabile rammevilkår for næringslivet med denne regjeringen. Tidligere ble Norge sett på et trygt land å investere i, men det er blitt rokket med. Næringslivet er nå bekymret, sa hun.

Hun avviste samtidig at det ikke er noen som sitter i Frps sentralstyre som gir pengestøtte til partiet, med henvisning til LOs plass i Aps sentralstyre.

– Dette sitter dere og finner dere i. Jeg vil oppfordre Eggum til å ta en vurdering av om dere er tjent med å fortsette det samarbeidet, sa Listhaug.

Listhaug var selv med på å stanse oljeleting i Lofoten da hun satt i regjering med Høyre, Venstre og KrF, men avfeide kritikken:

– Vi var ikke med på det samme, for vi hadde konsesjonsrunder som ble gjennomført i flere runder.

– Ikke dårlig samvittighet

SV har imidlertid ikke har dårlig samvittighet overfor LO selv om de stanser 26. konsesjonsrunde.

– Vi har ingen dårlig samvittighet. Det er penger som hjelper oss til valgkampen. Selv om vi er uenige i oljesaken så er det mange andre saker der vi er enig med LO og Fellesforbundet i, sa stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) i Politisk kvarter.

Eggum bekreftet også at LO vil fortsette å støtte SV.

– Ja, SV har en stor tilhengerskare blant Fellesforbundets medlemmer, sa han.