Se videointervju med Frps transportpolitiske talsperson:

STORTINGET (Nettavisen): Regjeringen har varslet at det vil bli mindre penger til veibygging, og at viktige veiprosjekter kan bli nedskalert eller utsatt. Det kan bli konsekvensen av krigen i Ukraina, og et rekordstort jordbruksoppgjør.

Men dette får Fremskrittspartiet til å reagere kraftig.

– Det går jo ikke an å skylde på jordbruksoppgjøret og krigen i Ukraina. Du kan ikke skylde på at det er grunnen til at du må kutte veibygginga i Norge, raser Frps transportpolitiske talsperson, Frank Edvard Sve, til Nettavisen.

Torsdag formiddag legger regjeringen fram sitt reviderte statsbudsjett, og der har de varslet flere innstramminger.

Les også: Reagerer på at bompenge-boom i Oslo rammer spesielt én gruppe: - Frekt

– Stikk motsatt

Sve mener motorveikutt rett og slett er «feil medisin» nå.

– Det er jo akkurat stikk motsatt av det Lastebileierforbundet, transportnæringa og bygg og- anleggsnæringa trenger akkurat nå, i en situasjon der drivstoffprisene og prisene på byggevarer går til himmels, og det er fare for permitteringer og oppsigelser, sier han.

Han mener konsekvensene kan bli svært alvorlige, og frykter masseoppsigelser.

– Da kan du ikke stoppe å bygge vei, for da mister de oppdragene sine og det er dramatisk for de næringene, sier Sve, og legger til:

– Det er feil medisin. Den borgerlige regjeringen bygde vei, mens nå har vi en regjering som faktisk ikke ønsker å bygge vei. Det er litt spesielt når man samtidig ser at det går an å bruke 11 milliarder kroner på bøndene.

Les også: Tilbys 11 milliarder: - Fryktelig mye penger til bøndene

– Pengebingen renner over

– Regjeringen viser jo nettopp til at kostnadene har økt grunn av krigen i Ukraina og et ekstra dyrt jordbruksoppgjør. Ser du ikke at det er gode argumenter?

– Det kunne være argumenter hvis det ikke var for at staten tar inn 53 milliarder kroner på bil- og veirelaterte avgifter. De tar inn 15 milliarder kroner i bompenger i tillegg, så det er jo ikke penger som mangler, mener han.

Les også: MDG vil skrote alle motorveier i Oslo: - Umulig å ta seriøst

Samtidig bruker regjeringen om lag 40 milliarder kroner til veiformål over statsbudsjettet i år, som fordeles mellom Statens vegvesen, Nye Veier og fylkeskommunene.

– Jeg stiller spørsmål ved hva de pengene går til, når Statens vegvesen får 19 milliarder kroner til veibygging. Det er landeveisrøveri, og et landeveisrøveri burde man holde seg for god til i 2022, tordner Sve.

– Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sitter på pengene her. Hva har du å si til han?

– Denne pengesekken og pengebingen renner over. Han snakker om at å kutte avgifter og kostnader for transportnæringa, det er pengebruk, men han bruker gjerne penger på andre områder, sier Frp-politikeren.

– Er helt i spagat

– Men er det ikke også et argument å nedskalere noen av motorveiprosjektene for å spare litt penger. Det er jo enorme kostnader og prisene har gått til himmels. Trenger man så store motorveier alle steder?

– Her er jo Senterpartiet og Arbeiderpartiet helt i spagat. De skal kutte ned på veiprosjekter der det går 10, 20 og 30 tusen biler i døgnet, samtidig som de for eksempel skal bygge firefelts motorvei under Romsdalsfjorden i mitt eget fylke Møre og Romsdal, til 2300 biler, sier Sve, og legger oppgitt til:

– Hvor håpløs går det an å bli? Man må bygge vei der det virkelig er trafikk, og så er det sånn at man kan ikke kutte å bygge samfunnet. Infrastrukturbygging er kjempeviktig for landet, og det må vi fortsette å gjøre.

Les også: Vil ha lavere fartsgrense på nye motorveier: - Veldig overraskende

Han sier Frp nå vil kjempe for at de veiprosjektene som er mulig å bygge nå, blir bygd.

– Vi må bygge firefelts vei der det er behov for det, men nå skal man altså ikke bygge det lenger. Jeg tror folk er rimelig irriterte, for det går ikke an å holde på sånn, avslutter han.

Nygård: – Skal bygges mye

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) understreker at det fortsatt skal bygges mye veier i Norge.

– Under denne regjeringen skal det bygges mye vei i årene fremover, sier Nygård i en kommentar til Nettavisen, og samtidig påpeker:

– Like fullt er norsk økonomi i en høykonjunktur, med utsikter til økende lønns- og prisvekst og renteoppgang. Økt offentlig pengebruk i en situasjon med høy aktivitet i økonomien og mangel på tilgjengelige ressurser, vil forsterke presset på priser og lønninger.

Han mener det derfor er viktig å se på samferdselsprosjektene på nytt.

– Situasjonen i norsk økonomi tilsier derfor at vi må se på prioriteringene i samferdselssektoren på nytt, og at det er viktig med ansvarlige prioriteringer, sier Nygård.