I forrige uke kom nyheten mange på Oslos vestkant har fryktet, nemlig at Røatunnelen blir vraket av Oslo-byrådet.

En tunnel som naboene har ventet på i over 40 år.

– Vi er jo litt forbanna. Det er mange som reagerer sterkt, sier leder i Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik, til Nettavisen.

Les også: Tunnelstrid i Oslo: - På tide at Raymond Johansen legger bort kjepphestene

- Bryter avtaler

Tunnelen har vært planlagt i flere tiår, og i 2016 ble Oslo kommune og Akershus fylkeskommune enige om å prioritere prosjektet i Oslopakke 3, en overordnet plan som finansierer de store samferdselsprosjektene.

Men nå konkluderer altså byrådet med å skrote tunnelen i sin innstilling til onsdagens bystyremøte.

– Byrådet mener at vi ikke kan prioritere denne tunnelen når den økonomiske situasjonen er så presset som den er. Det finnes rett og slett ikke penger til det. Vi kan ikke fortsette å late som at dette luftslottet kommer, forklarer byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), til Akersposten.

Vik i Røa Vel sier hun ikke helt forstår byrådets konklusjon:

– De bryter avtaler og neglisjerer hva som er av problematikk på Røa. Dette er i første rekke en miljøtunnel. Trafikken gjennom Røa sentrum er enorm, andelen tungtrafikk stor, støybelastningen høy og trafikksikkerheten er lav både for fotgjengere og for syklister, sier hun.

Les også: Full brems for Fornebubanen: - Oppsiktsvekkende av byrådet

– Slutte å kjøre

Flaskehalsen er det sterkt trafikkerte Røakrysset, og både Røa Vel og naboene har lenge kjempet for å få trafikken vekk fra stedet.

– Hvis det skal bli en levelig fremtidig løsning her, da kan vi ikke ha trafikken gjennom dette senteret, konstaterer Vik.

Byrådet skriver i sin innstilling at det skal arbeides videre med tiltak for å redusere gjennomkjøringstrafikken i Røakrysset, samt at tiltakene ikke skal føre til økt kapasitet for personbiler eller økt trafikkmengde totalt sett.

Løsningene skal bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtransport, skriver byrådet.

– Hva innebærer det? Jeg frykter at struping av Røakrysset ikke løser noe problem, snarere tvert imot. Her vil nok trafikken stampe seg gjennom Røa sentrum som før. Man legger jo opp til at det fortsatt skal være gjennomgangstrafikk her, sier Vel-lederen, og legger oppgitt til:

– De som har flertall i bystyret de tror jo at folk skal slutte å kjøre bil. Det er veldig positivt mye av det de gjør, også med sykkelveier, men man må ha muligheter også for å kjøre bil. Så her må man finne løsninger som tilfredsstiller begge deler.

Les også: Ny gigantsmell for Fornebubanen: – Nesten ikke mulig å overdrive hvor dramatisk dette er

– Tar ikke hensyn

Vik legger ikke skjul på at hun har lite til overs for Miljøpartiet de Grønne, som fronter byrådets miljøpolitikk.

– Miljøpartiet tar jo ikke hensyn til miljøet på Røa når de skroter denne tunnelen. Det er jo ikke veldig mange som er så glad i den måten å drive miljøpolitikk på her på Røa, sier hun.

Hun viser samtidig til at det bor 55.000 mennesker i bydelen, og at trafikken derfor rammer mange.

– Det er jo en liten by i norsk sammenheng, og så skal man ikke ta hensyn til miljøet. Det synes vi er ganske merkelig, sier hun.

Vik understreker også at kampen ikke er over, og forteller at de nå vil fortsette dialogen med politikerne for å få tunnelen realisert.

Les også: MDG krever skroting av motorvei under bygging: - Vil fjerne masse bompenger

– Gedigent løftebrudd

Velforeningen får støtte fra flere av opposisjonspartiene i bystyret.

– Jeg tenker at dette er et gedigent løftebrudd. Røatunnelen har vært planlagt i mange år nå, og er avgjørende for å sikre gode forhold i Røa sentrum, sier Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen, til Nettavisen.

– Her har det vært det en rivende utvikling de senere årene, med et helt nytt sentrum som er i ferd med å utvikle seg, og så river byrådet vekk den viktigste pilaren for en god, miljømessig utvikling, det å få trafikken under bakken, legger hun til.

Hun mener byrådet nå straffer Røa-beboerne fordi byggingen av Fornebubanen har gått på en ny milliardsprekk. Fornebubanen er det største prosjektet i Oslopakke 3, og får mesteparten av inntektene fra bompengene.

– At dette skjer fordi byrådet selv har bedrevet manglende økonomisk styring av Fornebubanen, sier mye om dette byrådet. Ap, SV og MDG skal nå altså straffe Røa-beboere for eget slett håndverk. Det bør folk merke seg, sier Wilhelmsen.

Les også: Vil ha lavere fartsgrense på nye motorveier: - Veldig overraskende

– Viktig for trivsel

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg, er heller ikke nådig i sin kritikk.

– Høyre reagerer kraftig på at byråden nå forsøker å skrote Røa-tunnelen. Det er et prosjekt som vil føre til mindre støv og støyforurensning lokalt på Røa, og sikre bedre fremkommelig og flyt for alle som tar bussen, sykler eller kjører mellom Bærum og Oslo, sier Haabeth Rygg til Nettavisen.

Haabeth Rygg påpeker at byrådet ikke bare kan ta tunnelen ut av Oslopakke 3.

– Oslopakke 3-avtalen er resultat av forhandlinger som er gjort mellom tre parter, og det må være enighet mellom alle avtalepartene om å ta prosjekter ut av avtalen. Det er ikke noe byråden eller bystyret ensidig kan vedta, sier hun.

Oslopakke 3 er forhandlet fram mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten.

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), men har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.