(Avisa Oslo): Tidligere bankdirektør Thor Bang (97) eide en villa i Holmenkollen og en hytte på Veierland i Færder kommune.

Det er salget av disse to eiendommene som danner grunnlaget for utbetalingen til tidligere finansminister Siv Jensen, opplyser informerte kilder til Avisa Oslo.

Angivelig skal bakgrunnen for gavene være den store innsatsen som Bang mente Hagen og Jensen har gjort for det norske samfunnet.

Bang døde i mars som enkemann, og etterlot seg ingen barn. Bang hadde annen familie, men blir etter det AO kjenner til, ikke tilgodesett i testamentet.

AO har forelagt Siv Jensen opplysningene, men hun har ikke besvart henvendelsene.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen har arvet 250.000 kroner. Det bekrefter han selv overfor avisa.

– Har belønnet meg

– Du er informert om at du har arvet 250.000 kroner av Thor Bang?

Ja.

Når ble du informert om det?

For noen uker siden.

Hva er din kommentar?

Nei, jeg tar det til etterretning, at han synes åpenbart at jeg har gjort en grei jobb i Frp. Og har belønnet meg noe for det.

Du kommer til å beholde disse pengene selv?

Ja. Men jeg vil ikke bekrefte noe beløp.

Skal ha endret hovedarving

–Vi har vite at din etterfølger som Frp-leder, Siv Jensen, har arvet vesentlig mer. Kjenner du til dette?

Jeg er klar over hva Siv har arvet. Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte verdien av det hun har arvet.

Etter det AO kjenner til skal Bang ha utarbeidet to testamenter - ett i 2015 og ett i 1994.

I det første testamentet skal Carl I. Hagen ha vært hovedarving. Men da han satte opp nytt testamente i 2015, skal Siv Jensen ha blitt hovedarving, ifølge AOs kilder.

Jan-Erik Sverre i advokatfirmaet Kvale er testamentfullbyrder for Bang. Han er ordknapp når avisa ringer:

– Thor Bang var av den oppfatning at han mente at hans disposisjoner ikke hadde offentlig interesse. Han var tydelig på at jeg ikke skulle bidra til offentlighet om hans testamentære disposisjoner, så jeg har ikke lyst til å si så mye mer enn det for å respektere avdødes ønske, sier Sverre til AO.

Bankdirektør som 33-åring

Bang ble ferdig med jusstudiet i 1951, men sa i 2013 til Advokatbladet at at han aldri hadde hatt advokatbevilling.

I 67 år hadde han sakførerbevilling, noe som han ifølge seg selv fikk ved en tilfeldighet - fordi han ofte deltok i offentlige skattedebatter.

Han har også jobbet i Rederforbundet, og var deretter finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe i 14 år.

Han førte et par saker for Rikslønnsnemda, men det var bankmann Bang ville bli.

Allerede som 33-åring ble han bankdirektør. I ti år var han Norges yngste bankdirektør. Allerede som 53-åring ba han om å bli fristilt fra lederansvar, ifølge Advokatbladet.