Stortingets direktør Marianne Andreassen sier opp sin stilling og går på dagen. Samtidig vedtar hun et overtredelsesgebyr fra Datatilsynet til Stortinget på 2 millioner kroner.

Bakteppet for at Andreassen forlater sin stillingen, er dataangrepet på Stortinget i august 2020, og at personopplysninger fra 13 epostkontoer kunne være på avveie.

– Jeg har kommet til at jeg ønsker å ta ansvar ved å si opp min stilling. Angrepet avdekket at det ikke var tilstrekkelig IT-sikkerhet på Stortinget i 2020, sier Andreassen i en pressemelding tirsdag formiddag.

Les også: Gav seg selv 76.000 i lønnsøkning - nå tar de 3,5 måneders ferie

– Svært krevende saker

Datatilsynet mener det er utvist grov uaktsomhet i forbindelse med dataangrepet på Stortinget i august 2020, og allerede i januar ble det varslet om gebyret på 2 millioner kroner. Etterforskningen fra PST pekte mot at Russland kunne stå bak angrepet.

– Det er gjennomført store forbedringer i IT-sikkerheten på Stortinget siden den gangen. Likevel har jeg kommet til at Stortinget som institusjon er best tjent med å få en ny direktør som kan videreføre forbedringsarbeidet på bred front uten et så alvorlig vedtak heftende ved seg, sier Andreassen.

Hun forteller om en krevende tid etter alle avsløringene rundt stortingsrepresentantenes pendlerboliger og godtgjørelser den siste tiden, som også har vært en del av hennes vurdering.

Nylig ble det kjent at Skatteetaten mener at politikere har fått gratis bolig for verdier på over 12 millioner kroner, uten at dette er blitt skattet av. I alt er det 45 saker fordelt på 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere.

– Jeg har vært motivert til å ta min del av ansvaret og ryddejobben Stortinget står i når det gjelder representantenes ordninger. Men høy arbeidsbelastning og svært krevende saker over lang tid setter spor. Jeg har også av den grunn kommet til at en annen nå må ta dette videre, uttaler Andreassen.

– Det har vært mange saker å ta tak i, konstaterer hun.

Gunnar Stavrum: 45 topp-politikere unnlot å rapportere nær 10 millioner kroner fra beskatning

– Juks med reiseregninger

Andreassen sier samtidig at hun er stolt over arbeidet som er igangsatt, for å modernisere og effektivisere arbeidet på Stortinget, samt for å styrke sikkerheten og beredskapen.

– Men det har som kjent vært mange krevende saker underveis. Juks med reiseregninger, flere IT-angrep og det siste året en vedvarende negativ medieoppmerksomhet rettet mot representantenes ordninger og administrasjonens forvaltning av disse. Jeg har hele tiden ene og alene jobbet for Stortingets beste, sier hun, og legger til:

– Jeg er sikker på at Stortinget vil komme styrket ut av de ulike prosessene som nå pågår. Det har vært helt nødvendig å sette i gang en helhetlig gjennomgang av representantenes ordninger for å sikre at de har høy legitimitet.

– Ble innvilget i dag

Storingspresident Masud Gharahkhani forteller at han tar Andreassens avgjørelse til etterretning.

– Marianne Andreassen informerte meg om sin beslutning om å si opp som direktør for Stortingets administrasjon for kort tid siden, sier Gharahkhani til Nettavisen.

Han forteller at presidentskapet har hatt møte om saken tirsdag.

– Hun har bedt om å bli løst fra sin arbeidsplikt i oppsigelsesperioden. Dette har presidentskapet innvilget i dag sier han.

Presidentskapet har bedt assisterende direktør Kyrre Grimstad vil fungere som Stortingets direktør til ny direktør formelt er ansatt.

- Stortinget er midt i en oppryddingsprosess for å styrke tilliten til Stortinget. Dette arbeidet vil holde fremdriften. Det vil nå også iverksettes en prosess for å ansette ny stortingsdirektør., sier Gharahkhani.