Mandag ble det klart at Stortingets presidentskap bestrider Skatteetatens krav om å betale 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift. Kravet kommer fordi pendlerboligene har vært unntatt arbeidsgiveravgift, noe Skatteetaten mener er en feiltolkning av lovverket fra Stortingets side.

Stortinget skriver i sitt brev at dette i så fall skyldes en uenighet om hvordan man tolket lovverket:

«Dersom Skatteetaten konkluderer med at Stortingets administrasjon feilaktig har unnlatt å innrapportere enkelte representanters pendlerboliger som en skattepliktig fordel, og unnlatt å innbetale korresponderende arbeidsgiveravgift, skyldes det utelukkende at Stortingets administrasjon over tid har hatt en annen forståelse av de aktuelle skattereglene enn det Skatteetaten nå legger til grunn».

Frp sier til VG at de mener Stortinget ikke bør være en part i noen skattesak mot Skatteetaten, og at dette utelukkende skal gjøres opp mellom skatteytere (stortingsrepresentanter) og skattemyndighetene. I brevet kritiserer Stortinget Skatteetaten for uklare regler:

«På denne bakgrunn vil vi hevde at det som følge av uklare regler og mangelfull veiledning fra Skatteetaten, klart foreligger unnskyldelige forhold som tilsier at tilleggsskatt ikke kan ilegges».

Reagerer kraftig

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på at Stortingets presidentskap bestrider skattekravet fra Skatteetaten etter pendlerboligsaken.

– Det er skandaløst at Stortinget nekter å følge skattemyndighetenes tolkning, slik Rødt lenge har tatt til orde for, og heller fører en aktivistisk kamp for egne interesser. Stortingets rolle er å vedta lovene, ikke å overprøve myndighetenes tolkning av dem, sier han.

Kravet er på drøyt 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift, opplyser Frp til VG. Uklare regler fra skattemyndighetene unnskylder enkeltpolitikere fra kravet om ekstraskatt, mener Stortinget.

– Det er privilegieblindt ut av en annen verden at en politikerstand med millionlønn nå bruker tid og ressurser på å kjempe for egne goder, kontrer Moxnes.

– Tilliten til både Stortinget og toppolitikerne ligger allerede i grus. Istedenfor å gjøre sitt for å gjenoppbygge tilliten og rydde opp, tar Stortinget nå enda et skritt i feil retning, sier han.

Uenighet på Stortinget

Beregningen av arbeidsgiveravgiften baserer seg på inntekten til de ansatte. Når Stortinget ikke har regnet pendlerboligene som en skattbar ytelse, blir arbeidsgiveravgiften lavere enn de ellers ville blitt. Derfor krever nå Skatteetaten 1,3 millioner fra Stortinget.

Frps Morten Wold sier til VG at Frp ikke mener det er grunnlag for å betale ekstraskatt, men at de ikke ville bestride kravet.

– Frp og min stemme gikk til at vi ikke skulle bestride kravet. Vi mener dette er forhold mellom skattyter og Skatteetaten.

Høyres Svein Harberg bekrefter at hans parti støtter Stortingets administrasjon i sin tolkning av regelverket, som altså er en annen enn den Skatteetaten har.

– Dette er et tilsvar der administrasjonen mener reglene kan tolkes annerledes. Det er en skattejuridisk uenighet mellom administrasjonen og Skatteetaten. Vi støtter administrasjonen, sier han til avisen.

Stortingets administrasjon er klare på at de uansett skal betale den skatten Skatteetaten konkludere med at skal betales:

«Når denne saken har fått sin avklaring, vil Stortinget selvfølgelig betale eventuelt utestående skatt og arbeidsgiveravgift. Vi vil for ordens skyld understreke at Stortinget selvsagt ikke har noen intensjon om eller interesse av å unnta noen forhold fra rettmessig beskatning, verken på vegne av Stortinget som institusjon eller de enkelte representantene», skriver de i sitt brev.