Det har lenge vært varslet en gjennomgang i ordningen for pendlerboliger til stortingsrepresentanter.

Tirsdag kom rapporten fra det stortingsutnevnte utvalget. De foreslår at stortingspolitikere må ha folkeregistrert adresse og faktisk bosted mer enn 50 kilometer kjøreavstand unna Stortinget for å kunne få pendlerbolig. I dag er grensen på 40 kilometer.

Dersom utvalget får viljen sin, kan det få store konsekvenser politikerduoen Linda Hofstad Helleland og Trond Helleland, som har pendlerbolig i Oslo.

Høyre-ekteparet har nemlig bolig i Drammen, en 45 kilometer kjøretur fra Stortinget. Fem kilometer for nærme Stortinget, om stortingsutvalget får bestemme.

Og de er ikke alene. Nettavisen kan fortelle at det i dag er minst fire politikere som har pendlerbolig i Oslo, men har folkeregistrert og faktisk bosted mellom 40 og 50 kilometer kjøretur fra Stortinget.

Stortinget bruker kjøredistanse som grunnlag for å måle distanse mellom bosted og Stortinget.

Paret ville måtte vurdere om de skal selge familiehjemmet i Drammen og flytte utenfor 50 kilometersgrensen, eller si fra seg pendlerboligen i Oslo.

Trenger pendlerbolig

– Hva gjør dere om utvalget får viljen sin?

– Det får vi finne ut av, dersom det skjer, skriver Trond Helleland i en SMS til Nettavisen.

Han skriver videre at han mener Stortinget bør gå nøye gjennom utvalgets mange forslag.

– Gjennom mine år på Stortinget har jeg i perioder, blant annet som parlamentarisk leder og komitéleder, hatt stort behov for pendlerleilighet. Du vet stort sett når arbeidsdagen begynner, men svært ofte ikke når den slutter. Stortinget er ikke omfattet av arbeidsmiljøloven, så sammenligning med offentlige ansatte med regulert arbeidstid synes jeg ikke er helt rimelig, skriver han.

Helleland er i dag parlamentarisk nestleder i Høyre. Da Erna Solberg var statsminister, var han parlamentarisk leder for partiet.

Linda Hofstad Helleland har hatt tre ulike statsrådposter: Kulturminister, barne- og likestillingsminister og distriktsminister. Hun sitter nå på Stortinget og er næringspolitisk talsperson.

Les også

Skattesnyterne med gratis pendlerbolig må legge kortene på bordet nå

Flere kan miste retten

Høyre-politiker Sandra Bruflot har bosted en cirka 43 kilometer kjøretur unna Stortinget, og har pendlerbolig i Oslo.

– Jeg forholder meg til regelverket som gjelder, enten det er en 40 eller 50 kilometers grense, sier den tidligere Unge Høyre-lederen til Nettavisen.

– Selv om du da mister retten til pendlerbolig?

– Ja, sånn får det være.

Tidligere Drammen-ordfører rammes

Etter at Nettavisen publiserte saken, har også opplysninger om stortingsrepresentant Lise Christoffersens pendlerbolig-situasjon kommet frem.

Også stortingsrepresentant, og tidligere ordfører i Drammen, Lise Christoffersen, ville rammes. Hun har også bolig i Drammen, mindre enn 50 km kjørelengde fra Stortinget.

Christoffersen skriver til Nettavisen i en e-post at dette ikke ville være noe ny problemstilling.

– Da jeg ble valgt inn på Stortinget, ble det gjort endringer i det samme regelverket fra 40 km i kjøreavstand til 40 km i luftlinje. Da falt blant annet vi fra Drammen ut av ordningen, men også en del andre. Så ble det igjen gjort endringer tilbake til kjøreavstand. Da kom vi innunder ordningen med pendlerleilighet, igjen.

Hun skriver videre at da drammensborgerne falt utenfor ordningen, var Stortinget behjelpelige ved å ordne overnatting i Oslo, eller dekke taxiutgifter hjem til Drammen.

– Regner med at man finner praktiske løsninger denne gangen, også, skriver hun.

I et hypotetisk scenario kan utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) miste retten til pendlerbolig i Oslo. Hun bor på Jessheim, cirka 46 kilometer fra Stortinget, og har i dag pendlerbolig gjennom Statsministerens kontor. Det er ikke foreslått å endre reglene for statsrådenes pendlerboliger, men dersom hun går ut av regjering, vil hun havne på Stortinget. Da vil hun miste retten til pendlerbolig dersom det nye forslaget vedtas.

Ville selv blitt rammet

Det var etter en rekke avsløringer om toppolitikere som har fått pendlerboliger på feil grunnlag, at stortingspresidenten satt ned et utvalg som blant annet skulle gjennomgå ordningen med pendlerboliger.

Stortingspresident Masud Gharahkhani sa selv opp sin pendlerbolig kort etter at han trådte inn i vervet. Dersom han ikke hadde gjort det, ville han selv ha blitt rammet om utvalget hans får viljen sin.

Han er nemlig også bosatt i en bolig i Drammen, cirka 47 kilometer fra Stortinget.

– Den 30. november valgte jeg å si opp pendlerboligen etter en helhetsvurdering både av hensyn til familien og at jeg i min nye rolle må ta andre hensyn i mitt daglige liv, har presidenten sagt til Adresseavisen ved en tidligere anledning.