Under NHOs årskonferanse i januar 2013 gikk debatten om strømpriser og utenlandskabler for fullt.

Daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) fikk presentert NHOs ønske om at Norge blir Europas «grønne batteri». NHO ønsker flere strømkabler til utlandet, skrev NRK i en nettsak publisert 9. januar for ni år siden.

Stoltenberg brukte anledningen til å tale næringslivsorganisasjonen midt imot.

— Jeg advarer mot de nyfrelstes tro på et frislipp av krafteksport. Det kan svekke norsk kraftbalanse og føre til høyere priser, både for forbrukerne og den kraftintensive industrien, sa Stoltenberg under sin tale.

Stoltenberg-regjeringen hadde året før inngått avtaler om to nye kabler: Én til Tyskland og én til Storbritannia. Det var bruken av disse kablene som ble kritisert av Stoltenberg.

– Vi bør ha utveksling av kraft med Europa, og det bygges nye kabler for å få til det, men jeg vil advarer mot et frislipp av krafteksport, utdypet han til NRK.

– Det vil bidra til økte priser og gjøre vår forsyningssikkerhet mer sårbar, var hans klare budskap.

Bekymringen til enkelte i 2013 var at Norge og Sverige, som har et integrert kraftmarkedet, styrte mot et så stort kraftoverskudd at det ville bli lite lønnsomt å drive med kraftproduksjon. Overskuddet kunne man bruke til å forsyne kontinentet med fornybar kraft, samtidig som inntektene derfra ville komme Norge til gode.

Les også: Bedrifter frykter å gå konkurs etter høye strømpriser: – Det skal vi leve med

NHO tok derfor til orde for kraftkabler til Tyskland og Storbritannia. Disse er nå ferdigstilte og i drift. Stoltenberg advarte om bruken av disse:

– Det har vært tatt til orde for at man skal slippe løs slik at nærmest alle som ønsker det kan bygge kabler til utlandet for å øke eksporten. Det vil føre til økt nettutbygging i Norge og kunne føre til høyere priser i Norge, sa han under NHO-konferansen, ifølge NRK.

Også LO var kritiske til nye utenlandskabler, kunne man lese hos statskanalen.

Erna var positiv

Som kjent vant Erna Solberg valget høsten 2013, og dannet regjering med Frp, støttet av KrF og Venstre. Samme høst ble det gitt konsesjon til nye utenlandskabler til Storbritannia og til Tyskland.

Tilbake på NHOs årskonferanse januar 2013 forsvarte Solberg de kommende kablene:

– Utredningen viser at det kan føre til litt høyere priser, men samtidig vil det bety økt forsyningssikkerhet og mer stabilitet, og det vil samtidig føre til at vi får utløst mer av det potensialet vi har på fornybar kraft, sa hun til NRK.


Det siste året har strømprisene vært skyhøye på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet (med unntak av Møre og Romsdal).

Les også: Sps ordførere ber partiet gå inn for makspris på strøm

I september i fjor krøp månedsnitte for en kilowattime over krona for første gang. I juli satte strømområdet NO2 (Sørvestlandet) norgesrekord med 2,58 kroner i snittpris.

Da Solberg og Stoltenberg diskuterte strømpriser og kraftkabler var situasjonen en annen. Snittprisen for hele landet første kvartal i 2013 var, ifølge SSB, 33,9 øre kWh før avgifter.

– Ap var arkitekten

Erna Solberg har ikke hatt anledning til å svare på Nettavisens spørsmål mandag. Energipolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier i en kommentar at Arbeiderpartiet var vel så mye med på byggingen av de to ovennevnte kablene.

– Jeg synes det er merkelig at disse sitatene fra 2013 nå blir gjenopplivet, spesielt når Jens Stoltenberg og hans Arbeiderparti har vært en av hovedarkitektene bak dagens kraftsystem. Det var jo Stoltenbergs egen regjering, med Senterpartiets Ola Borten Moe i spissen, som inngikk avtalen om kablene til Tyskland og Storbritannia i 2011, sier han.

Dette gjorde de sammen med Senterpartiet, minner han om.

– Det var også Stoltenbergs regjering som satt ned et utvalg som skulle utrede og vurdere energi- og kraftbalansen frem mot 2030 og 2050. Nestlederen i dette utvalget var Senterpartiets Marit Arnstad, som konkluderte med at «det er en fordel at Norge får nye direkte forbindelser til land utenfor Norden. Dette bidrar til en mer diversifisert handel og en mer robust kraftforsyning».

Les også: Sa nei til makspris: Nå refses Høyre-Astrup av sine egne

Det er ikke kablene alene som er skyld i prisstigningen, minner han om.

– Hovedårsaken til den ekstreme situasjonen vi står i nå, er Putins aggresjon i Ukraina og at han holder igjen gass til Europa. Det må vi ikke glemme. Det viktigste vi kan gjøre nå, er å innføre gode støtteordninger for folk og for bedrifter, slik at vi kommer oss gjennom denne krevende tiden uten unødvendige konkurser og permitteringer, avslutter Astrup.