Onsdag avslørte BA og Nettavisen at Telenor bygger 5G-nettet i Bergen med Huawei-utstyr.

Telenor sier selv at dette utstyret kun brukes i Bergen, samt at det står noen restsendere fra Huawei i Kongsberg.

Ingen som bygger 5G i Norge kan bruke mer enn 50 prosent av utstyr fra land Norge ikke har en sikkerhetsavtale med. Det gjelder blant annet Kina.

Les mer: 5G-nettet i Bergen bygges ut med Huawei-utstyr

Telenor holder seg innenfor dette nivået, men fortsetter likevel å montere teknisk utstyr fra Huawei, som eksperter mener har tette bånd til de kinesiske myndighetene.

– For meg virker det veldig rart at Telenor bruker mye tid og ressurser på å montere utstyr som må fjernes igjen, men Telenor har nok sine kommersielle vurderinger. Selskapet har nok behov for ikke å sakke akterut i 5G-konkurransen, sier Frølich i Høyre.

– Telenor bandt seg tidlig til Huawei, og det var nok en stor tabbe, gitt at vi strammet så kraftig inn i etterkant og Telenor måtte bytte leverandør.

– Har fått forsikringer

Stortingsrepresentanten har i åtte år vært medlem i Justiskomiteen på Stortinget. Komiteen har blant annet ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Vi ønsker ikke overflod av kommunikasjonsutstyr fra land vi ikke har sikkerhetsavtale med. Derfor har vi i 2019 strammet inn sikkerhetsloven med en klar forventning om at selskapene følger regelverket som gjelder. Vi har fått forsikringer fra Telenor om at dette utstyret skal helt ut av bruk, sier Frølich.

Nylig var BA med 5G-montører på oppdrag for en leverandør under Telenor, og fikk se Huawei-utstyret til Telenor bli montert.

Utstyret skal tas ned innen utgangen av 2024, av sikkerhetshensyn, og erstattes Telenors hovedleverandør Ericsson.

– 5G-drift med Huawei-utstyr i mellomtiden, er det uproblematisk?

– Jeg stoler på norske sikkerhetsmyndigheter når de sier at det ikke er kritisk så lenge det er snakk om kommersielt bruk til sivil kommunikasjon i en periode, svarer Frølich.

Les også: Bildene av sultkrisen i Brasil utløser ramaskrik: - Noen dager vil jeg bare gråte

– Så skal jeg også være tydelig på at samfunnskritisk kommunikasjon, som eksempelvis nødnett, aldri noensinne skal gå gjennom systemer man ikke har full kontroll på. For nødnett er det helt andre krav til sikkerheten.

– Innen 2024 vil jeg anslå at vi har verdens beste 5G-nettverk, helt uten innslag av utstyr fra fremmede makter. Det er en stor prestasjon, legger Frølich til.

Ber om komplett oversikt

Frp krever full åpenhet om bruken av Huawei i utbyggingen av 5G-nettet i Norge, etter avsløringene fra BA og Nettavisen.

– Telenor gambler med rikets sikkerhet for å befeste sine markedsandeler og sin avkastning, sier Frps Christian-Tybring-Gjedde til Nettavisen.

I Sverige og Storbritannia er det satt en stopper for nybygging av 5G med Huawei. Frp-toppen mener det er oppsiktsvekkende at det ikke er tilfelle i Norge.

– At Huawei er en storleverandør av komponenter til 5G utbyggingen er ikke i tråd med Stortingets intensjon, og går diametralt mot norske sikkerhetsmyndigheters advarsler. At Kina allerede kan ha bakdører inn i vårt nettverk, har vi ingen garantier mot, sier Tybring-Gjedde.

Les også: NHO-direktøren med advarsel til regjeringsforhandlerne på Hurdal

Frp-politikeren har i perioden 2013-2021 vært nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Nå krever Frp-politikeren at Telenor fremlegger en komplett liste over alle basestasjoner med komponenter fra Huawei. Det vil si hvor de fysisk er og når konkret de fjernes.

I saken til BA og Nettavisen erkjente Telenor at advarslene fra norske eksperter er i tråd med trusselvurderingene til norske myndigheter, og at selskapet av den grunn skal erstatte Huawei-utstyret i løpet av tre år.

Det å bygge 5G-nett med et kinesisk selskap er naivt, mener Frp.

– Huawei har, ifølge vestlig etterretning, nære bånd til kinesiske myndigheter og etterretning. Den naiviteten Telenor nå utviser, er vi ikke i nærheten av å ane de potensielle konsekvensene av, sier Tybring-Gjedde.

Telenor avviser kritikken

– Vi gambler overhodet ikke med sikkerheten. Det vil vi avvise det sterkeste, svarer teknologidirektør Ingeborg Øfsthus i Telenor Norge til kritikken fra Tybring-Gjedde.

– Det er Telenor Norge som er ansvarlig for og selv utfører drift av mobilnettet. Det skjer med en omfattende sikkerhetsovervåking i bunn, god kontroll på utstyret og et høykompetent sikkerhetsmiljø, utdyper hun.

I Norge er Telenor underlagt Ekomloven og Sikkerhetsloven.

– Det innebærer at vi skal sørge for forsvarlig sikkerhet i våre nett, sier Øfsthus.

Les også: MDG-byråden lovet å plante 100.000 trær - har plantet 696: – Ikke bekymret

For å sikre raskere utrulling av 5G til sine kunder i første del av moderniseringen, vil Telenor også bruke eksisterende leverandør Huawei noen steder, forklarer hun.

– Vi er langt innenfor myndighetenes krav. Både i Bergen og på Kongsberg skal samtlige av disse basestasjonene byttes ut med utstyr fra Ericsson i løpet av 2024, slik at når utbyggingen vår er gjennomført, står vi igjen med én leverandør landet over.

– Det dreier seg her om utstyr i det ytre laget av mobilnettet, radionettet, som sikrer at kundene kobles opp. Et lag lengre inn har du transportnettet, og innerst og trygt beskyttet ligger kjernenettet. Telenors kjernenett bygges av utstyr fra land Norge har sikkerhetsavtale med, presiserer Øftshus.

Må forholde seg til Telenor

BA har spurt hva beredskapssjefen i Bergen synes om Telenors bruk av Huawei-utstyr i 5G-nettet i kommunen.

– Vi som kommune må forholde oss til at staten finner de løsninger som er valgt tilfredsstillende og sikre nok for ivaretakelse av norske interesser, sier Ivar Konrad Lunde, leder for Samfunnssikkerhetens hus i Bergen kommune.

– Vi kan ikke bygge opp et alternativt nett lokalt når det gjelder mobildekning, og må forholde oss til det som tilbys av kommersielle aktører under tilsyn av statlige myndigheter, legger han til.

– Opplever du at dere er tilstrekkelig informert?

– Vi er fortløpende i dialog med statlige myndigheter om samfunnssikkerhetsspørsmål. Kommunikasjonsutfordringer er et tilbakevendende tema, men detaljkunnskap om alle tekniske løsninger har vi ikke, svarer Lunde.