STORTINGET (Nettavisen): Onsdag var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Stortingets spørretime og svarte på en rekke spørsmål fra ulike Frp-representanter. Flere av dem om drivstoff og prisstigning.

Etter seansen spurte Nettavisen finansministeren hvorfor han ikke setter ned drivstoffavgiftene i en kort periode, for å bøte på de høye drivstoffprisene.

Sp-lederen svarer at regjeringen er opptatt av å sikre en totalitet på skatter, avgifter og utgifter som gjør at husholdningene sitter igjen med mer i lommeboka.

– Ok, så drivstoffprisen er ikke et mål i seg selv - det er det totaliteten som er?

– Joda, også kostnader for enkeltnæringer kan gjøre utslag. Derfor er jeg opptatt av at når vi ser på statsbudsjettet så skal de langsiktige grepene gjøre at summen av å eie og bruke en bil - der skal ikke prisen gå opp, svarer Vedum.

– Men da er jeg opptatt av at vi skal gjøre varige grep, slik vi gjorde med elavgiften. Selv om det ikke har gitt så store utslag i år, fordi strømprisen har vært høy, så er den reduksjonen noe som skal være der også fremover. Jeg er opptatt av at avgiftsgrepene skal stå seg over tid.

Til Dagbladet har Vedum vært ute og meldt at regjeringens kommende budsjettgrep vil gjøre at de fleste får mer å rutte med når priskrisene gir seg enn de hadde før krisene inntraff.

Se video av Christian Tybring-Gjeddes (Frp) tirade mot Vedum i stortingssalen:

I fjor høst satte regjeringen ned elavgiften, som lå på 16,69 øre kilowattimen (kWh), med omtrent 8 øre per kWh fra januar til mars, og om lag 2 øre resten av året, tilsvarende 2,9 milliarder kroner i avgiftslette. Ifølge en uavhengig utregning tilsvarer dette et kutt på 3 prosent av gjennomsnittshusholdningens strømregning gjennom et år.

Vil ikke kopiere strømpakken

På bensinpriser gikk Senterpartiet høyt ut under valgkampen. De kunne ikke sitte i en regjering der avgiftene presset drivstoffprisene over 20 kroner literen. Nå vil de ikke kutte i avgiftene for å komme under 20 kroner literen igjen.

– Men vi er inne i en kortsiktig, vanskelig situasjon. Dere har tidligere hatt uttalelser om hvor høye bensinpriser dere kan tåle, og har i regjering vist en vilje til å ta kortsiktige grep på strøm. Så da er det vel mulig med en tremåneders reduksjon i drivstoffavgifter, for eksempel?

– Den siste uka har drivstoffprisene variert med 5-6 kroner. Det er så ekstrem variasjon nå på grunn av krigen. Jeg er opptatt av å se totaliteten for transportnæringen, slik at skatte- og avgiftsopplegget står seg over tid.

Les også: Derfor øker rentene: – Jeg må være ærlig på hva dette innebærer

– Grepene må stå seg mer enn en måned eller to. Hovedpoenget er å gjøre grep som står seg over tid, som vi har gjort på strøm. Over tid skal vi få ned transportkostnadene i Norge. Det har vært målet vårt, sier Vedum og nevner økningen i pendlerfradraget.

– Du sier at prisen er høy nå på kort sikt, på grunn av krigen, så da er det jo på kort sikt folk trenger hjelp - ikke på lang sikt.

– Nå varierer det veldig fra dag til dag - og man kan ikke endre avgiftene fra dag til dag. Vi er opptatt av én ting, hvis kostnadene går for mye opp, så må vi gjøre andre grep, for å sørge for at man over tid ikke får høyere kostnader. Det er egentlig målet. Men se bare på forrige uke til denne uka, så kan kostnadene på å fylle diesel gå ned med 5-6 kroner, men det blir for kortsiktig å tenke sånn. Midt i en krise kan prisene plutselig gå begge veier.

– Det kan ikke bli for dyrt å transportere seg over tid, fordi Norge er som det er. Dersom prisene blir ekstraordinært høye over tid, så er det å se på drivstoffavgiftene en av mulighetene, fortsetter Vedum.

Les også: Full klinsj mellom Listhaug og Borch: - Vanskelig å ta det hun sier seriøst

– Har du en maks bensinpris du kan tolerere?

– Vi kan ikke sette opp et sånt tall, men jeg synes prisene i forrige uke var særdeles høye. Derfor er avgiftene ett av tiltakene man må vurdere med sånne ekstreme utfall. Men sannsynligvis vil dette være ekstremutslag nå på grunn av kombinasjonen av krig, høy oljepris og lav kronekurs, som gir akkurat de ekstreme utslagene vi har sett de siste ukene, sier han til Nettavisen.

– Heldigvis lavere

I spørretimen på Stortinget onsdag, kunne heller ikke Vedum love tiltak for å redusere bensinprisene, da stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) spurte om priser på 26-27 kroner er lettere å leve med enn de lavere bensinprisene han tidligere har gått ut mot.

– Nå er heldigvis dagens prisnivå en del lavere enn de 26-27 kronene som representanten viser til, men det er fortsatt krevende for mange selv om literprisen i dag mange steder er 7-8 kroner lavere, svarte Vedum, og la til:

– Det er mest sannsynlig at de høye drivstoffprisene ikke vil vedvare på det nivået. Oljeprisene steg kraftig i de dagene Russland invaderte Ukraina, og nådde et toppunkt på 130 dollar fatet den 8. mars - og deretter har oljeprisen falt noe. Det er forventet et ytterligere fall framover, og et fall i oljeprisen vil gi reduserte drivstoffpriser.