(SIDE2): Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa gir 800.000 kroner til prosjektet «Identitetsutvikling av norske konsertarrangører» i regi av Norsk Rockforbund.

- Det er et spennende prosjekt som tar utgangspunkt i å utvikle utvalgte festivaler sin egenidentitet til byen og sitt eget produkt. Dette er et ledd i et helhetlig byutviklingsprosjekt med bruk av kulturbasert næringsutvikling som virkemiddel. Norsk Rockforbund sin idé er både innovativ, og bygger på lokale forutsetninger. Derfor er jeg spent på lærdommen fra dette prosjektet, og håper det kan overføres til andre kommuner, sier Kleppa.

Fornøyd leder
Daglig leder i Norsk Rockforbund, Monica Larsson, er naturlig nok fornøyd med midlene hun nå får til rådighet.

- Musikk og kultur lokalt skaper trivsel, men er også en samfunnsøkonomisk nyttig. Kultur hindrer fraflytting, skaper arbeidsplasser, generer stolthet og stedsutvikling og bidrar til økt turisme i både byer og bygder over hele landet. Identitetsprosjektet skal legge til rette for at klubbarrangører og festivaler i hele landet kan lære av hverandre og videreutvikle sin identitet som bærekraftige kulturinstitusjoner i sitt lokalsamfunn, sier hun.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

Skal dyrke det unike
I en pressemelding utdypes målet med prosjektet ytterligere:

«Det overordnete målet er å legge til rette for at konsertarrangører, kommuner og andre kulturprodusenter ikke må finne opp kruttet på nytt og på nytt, men lære av hverandre, stimulere til kreativitet og dyrke det unike, rett og slett; dyrke Kunsten å være seg selv . Prosjektet vil ta lærdommer fra vellykkede konsertarrangører i hele landet og spre denne kunnskapen til andre arrangører gjennom kurs, seminarer, litteratur og utvekslingstiltak.»

Les mer om prosjektet på Norsk Rockforbunds hjemmesider.