Gå til sidens hovedinnhold

Skuespillere sextrakasseres

- Vi har hatt noen veldig alvorlige saker, sier Agnete G. Haaland ved Norsk skuespillerforbund.

(SIDE2:) En ny undersøkelse viser at skuespillere i Norge opplever seksuell trakassering mer enn dobbelt så ofte som ansatte generelt.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Agnete G.Haaland ved Norsk Skuespillerforbund (NSF) bekrefter at de har fått henvendelser når det gjelder seksuell trakassering.

- Ja, vi har fått en del saker, ikke mange, men noen. Noen er veldig alvorlige. Noen er så pass alvorlige at vi har sagt at dette må politianmeldes, sier Haaland til Side2.

- Alvorlig
Norsk Skuespillerforbund har i samarbeid med Teleforskning utført en webundersøkelse, hvor en rekke medlemmer av forbundet fikk spørsmål om de hadde opplevd seksuell trakassering.

Skuespillerne fikk blant annet spørsmål om de i løpet av de siste seks månedene hadde opplevd ulike konkrete situasjoner som kan defineres som seksuell trakassering. Hele 45 prosent av skuespillerne rapporterte at de er blitt utsatt for en eller flere slike handlinger i løpet av de siste seks månedene. I befolkningen generelt var det tilsvarende tallet 18 prosent.

- Vi tenker at resultatet viser at skuespillere er mer utsatt for seksuell trakassering enn arbeidslivet foreøvrig. Det er alvorlig. Det viser seg at 45 prosent rapporterer at de blir utsatt for en eller flere slike handlinger innenfor seksuell trakassering i løpet av de siste månedene, sier Haaland.

Sammenligner med Sverige
Haaland opplyser at de ønsket å utføre denne undersøkelsen på bakgrunn av henvendelser de har fått, men også fordi det er gjort en lignende undersøkelse i Sverige. NSFønsket å se hvordan forholdene er i Norge.

- Det er heldigvis noe bedre her hjemme. Men dette er uansett statistikk som er vanskelig å lese. Tallene ar altfor høye. Det som urorer meg er at det er 22 prosent som ikke har meldt fra at de har opplevd trakassering.

Ubehagelige blikk
Jevnt over er skuespillere også mer utsatt for hendelser som kan beskrives som seksuell trakassering enn resten av befolkningen, heter det i undersøkelsen Skuespillere er særlig utsatt for «ubehagelige, seksuelt ladede blikk, «uønsket fysisk kontakt» og «spredning av seksuelle rykter» sammenlignet med resten av befolkningen. Mange opplever også uønskede telefoner, brev, sms og e-post, særlig fra publikum.

Haaland mener utfordringen er at skuespillere ofte er i situasjoner hvor de skal spille noe som innebærer intimitet.

- De har en spesiell arbeidssituasjon. Men alle vet hvor grensen går, og man må også si fra at «der går grensen».

Maktmisbruk
I tillegg er ofte skuespillere i en sårbar situasjon med tanke på at det er få som er fast ansatt, forklarer Haaland. Hun mener mange kommer lett i en situasjon hvor maktovergrep kan skje, hvor man er avhengig av en annens «goodwill» for å jobbe. Haaland understreker at det trengs en ordentlig kampanje og holdningsendring i bransjen.

Det viser seg nemlig at om lag 30 prosent har opplevd å bli trakassert av en annen skuespiller. 20 prosent har opplevd å bli trakassert av en regissør, 15 prosent av en annen kollega, 11 prosent har blitt trakassert av publikum, mens 8 prosent er blitt trakassert av en teatersjef.

- Det finnes fremdeles maktmisbruk knyttet til seksuell trakassering, det må vi ta et grep fra å hindre, understreker Haaland.

Norsk Skuespillerforbund har når innkalt arbeidsgiverforeningene innenfor film og teater til et møte.

-Vi arrangerer også et seminar for våre tillitsmenn der man skal presentere verktøy for å jobbe mot seksuell trakassering. Målet er å skape bevissthet rundt dette, og skape trygge arbeidsplasser uten maktmisbruk, sier hun.