Gå til sidens hovedinnhold

Norsk storkampanje i utlandet

65 millioner kroner skal Eksportutvalget for fisk bruke for å selge enda mer laks og ørret i utlandet.

De siste årene har eksporten av Norsk Laks og Ørret falt jevnt. I 2001 utgjorde den samlede eksporten 10 milliarder kroner, noe som sank med rundt 500 millioner kroner til i fjor, blant annet på grunn av den såkalte lakseavtalen med EU.

Det vil det statlige organet Eksportutvalget for fisk (EFF) gjøre noe med. I sommer satser de 65 millioner kroner på en reklamekampanje som skal selge Norsk Laks og Ørret i 15 land, med særlig vekt på fem markeder.

Viktig kampanje

-Dette er spesielt viktig nå når laksemarkedet er vanskelig, med lave priser og økende tilbud, sier markedssjef Merete Kristiansen i EFF.

- Kampanjen kommer som et ledd i en langsiktig markedsføringsstrategi for å øke salget av disse fiskesortene, men vi setter inn et større trykk nå for å utnytte den økte etterspørselen, sier hun til Propaganda.

Målet er at flest mulig europeere skal legge laks og ørret på grillen i sommer. Kampanjen retter seg mot folkeferd som tyskere, franskmenn, polakker, russere, nordmenn og svensker, som alle kommer til å bli utsatt for reklame for de røde fiskeslagene i sommer. Utvalget satser på reklame i 15 markeder, men størst trykk kommer det til å være i Frankrike, Spania, Sverige, Norge og Japan.

Bruker lokale byråer

EFF bruker Bates Reklamebyrå i Norge, men satser på lokale byråer i de ulike markedene. Forbrukerne kommer til å møte reklame for Norsk Laks i butikker, på radio, TV og i magasiner fra juni til august. Blant annet kommer reklame for Norsk Laks til å rulle over fjernsynsskjermene i Moskva og St.Petersburg i syv uker.

Kampanjen fortsetter med et større trykk utover høsten og Eksportutvalget regner med å dele ut 1 million oppskriftshefter i land som Japan, Frankrike og Spania, hvor det også lanseres flere nye reklamefilmer.

Reklamekampanjene kombineres med butikk-kampanjer for å oppnå størst mulig effekt på salget. Bare i Japan regner Eksportutvalget med at 3000 butikker deltar.

- Erfaringer fra tidligere kampanjer i Japan viser at butikkene oppnår en gjennomsnittlig salgsøkning på 10-20 prosent i kampanjeperioden, sier markedssjef Merete Kristiansen.

Reklame

Dette er klærne kjendisene bruker i 71 grader nord