I 2010 vokste det norske reklamemarkedet med drøyt 5 Prosent. Det er på samme nivå som Finland og mye mindre en i Sverige. Tross dette er det mye mer annonsering per innbygger i Norge en i øvrige nordiske land,melder IRM i dag.

Samtlige reklamemarkeder i Norden ble rammet hardt av finanskrisen og den påfølgende resesjonen. Siden da har alle fire reklamemarkeder kommet på rett kjøl. Det norske markedet viste en klar vekst, og har siden fortsatt å vokse i en vedvarende styrke. Danmark er det landet der reklamemarkedet økte mindre enn i 2010. Norge har lenge vært en verdensleder i media forbruk per innbygger, men med vekst i 2010 og fortsatt vekst i år regnes Norge gå hele veien opp reklame toppen.

- De annonsemarkedene i de nordiske landene vendte oppover raskere enn resten av Europa og det norske markedet vokste betydelig mer enn resten av Europa vitner om en enorm styrke, sier IRM er Daglige leder Magnus Anshelm. At det norske reklamemarkedet siden har fortsatt å vokse kraftig i løpet av våren 2011 bekrefter bildet av en trykt reklame som er mye større enn i andre land, avslutter Anshelm.