Gå til sidens hovedinnhold

Norske Skog for døve ører

Norske Skog må kvitte seg med overproduksjon av papir og vil legge ned en fabrikk som produserer 260.000 tonn. Dette enkle budskapet later politikere og normalt begavete finansfolk som de ikke forstår.

Det må være en uvirkelig situasjon for Norske Skogs direktør Jan Oksum. I en uke har han forklart hvorfor konsernet må legge ned Union i Skien. Det lages for mye papir og prisene faller. Av hensyn til hele konsernet må man kutte en fabrikk. Union er den dårligste.

Så enkel er verden for Norske Skogs ledelse og styre. Og enn så lenge er det jobben til et børsnotert selskap å tenke på aksjonærenes og hele selskapets beste. Union må ofres for at Follum, Saugbrugs og Skogn kan overleve, mener Norske Skogs ledelse.

Til nå har vi ikke sett noen hevde det motsatte; nemlig at det er bra for Norske Skog med fortsatt overproduksjon. Børsen har sagt hva den mener: Nyheten om nedleggelse sendte aksjekursen oppover.

Men da man fikk usikkerhet om at Union fortsatt skal drives videre, startet Norske Skog å falle - mens børsen ellers har steget. Til nå har fallet «kostet» aksjonærene 1,3 milliarder kroner i verdifall.

En realistisk løsning for Union er nedleggelse av avispapirproduksjonen. Salg til nye eiere som vil drive videre som før, løser ingenting for Norske Skog. Det kan høres underlig ut at man heller vil nedlegge enn selge, men det skjønner Børge Brende. Han bare later som han ikke gjør det.

Siste utspill kommer fra Øystein Stray Spetalen og Petter A. Stordalen - utvilsomt meget begavete folk og to av børsens kvikkeste hjerner. Likevel har de nok et stykke igjen til Norske Skogs ledelse når det gjelder innsikt i internasjonal papirindustri.

For 100 millioner kroner vil de overta en tomt og et anlegg den lokale fagforeningen mener er verdt 500 millioner kroner. Noen ser for seg hotell og leiligheter på idylliske Kirkøya.

Ikke de to investorene: - Vårt eneste mål er at det fortsatt skal gå tømmer i Telemark-kanalen, sa Petter Stordalen da budet ble presentert.

Selv om vi tror på Stordalen, er det vanskelig å se hvorfor Norske Skog skulle ønske å selge. Hvis målet er å få ned produksjonen, hjelper det jo null og niks om nye eiere driver videre - og fortsetter med overproduksjon.

Grenlandsalternativet løste ingenting, derfor sa Norske Skog også bastant nei umiddelbart.

Vi har vanskelig for å se at politikerne og konkurransemyndighetene virkelig vil forsøke å tvinge Norske Skog til å opprettholde en overproduksjon av papir.

Vi har også vanskelig for å se at eierne (skogeierne har kun vel 20 prosent ) vil velge det alternativet børsen frykter.

Kort sagt; hvis Øystein Stray Spetalen og Petter A. Stordalen produserer avispapir på Union til neste sommer vil vi bli meget, meget forbauset.

Hva tror du? Blir Spetalen og Stordalen landets nye papirfabrikanter, eller blir det aldri noe av? Diskuter saken på TV 2 Veggavisen.

Reklame

Nå får du hotellrom, frokost og middag for kun 795 kroner

Kommentarer til denne saken