Gå til sidens hovedinnhold

Norske Skog-styret klart

Det ligger ikke an til endringer i Norske Skog-styret

Norske Skog opplyser at det i forbindelse med valgene den 15. april 2004 har valgkomiteen i Norske Skog innstilt på gjenvalg av de aksjonærvalgte styremedlemmer som er på valg i år, Halvor Bjørken og Gisèle Marchand. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Lars Wilhelm Grøholt som styrets formann og på Egil Myklebust som styrets nestformann.Når det gjelder aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs bedriftsforsamling har valgkomiteen innstilt på gjenvalg av Emil Aubert, Ole H. Bakke, Bjørn Kristoffersen og Halvard Sæther samt nyvalg av Åse Mare Bue, Christian Ramberg og Ann Kristin Brautaset.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021