Etter et tre timer langt møte torsdag, har bedriftsforsamlingen endelig vedtatt at papirfabrikken på Follum skal legges ned. Siste arbeidsdag for de ansatte blir senest 31. mars 2012. 356 personer mister jobben.

Det var leder av bedriftsforsamlingen, Tom Ruud, som fikk oppgaven med å presentere nyheten for de ansatte.

- Det var en vanskelig sak, men nedleggelse av Follum vil øke Norske Skogs konkurranseevne og sikre videre drift ved papirfabrikkene i Halden og på Skogn, sa Ruud etter at bedriftsforsamlingen var over, ifølge den lokale nettavisen ringblad.no.

Flere sentrale personer har vært skeptiske til nedleggingen. Blant annet LO-leder Roar Flåthen, Ap-politiker Martin Kolberg og partiet Rødt har gått i bresjen for at Norske Skog heller burde selges til Viken Skog.

Før møtet startet, ble det holdt protester og appeller utenfor Norske Skos hovedkvarter på Oksenøya. Hovedtillitsvalgt på Follum Stein-Roar Eriksen, leder av Fellesforbundet Øvre Buskerud, Terje Berghagen og skogeier Asle Oppen holdt alle sterke appeller, og det ble ropt slagord som «La Follum leve», «Ta til vettet» og «Selg oss til Viken». Mange av de fremmøtte viftet også i lufta med grankvister for å vise sin støtte, skriver ringblad.no.