Selskapet har så smått redusert den rentebærende gjelden til 6,8 milliarder kroner. Resultat etter 4 millioner kroner i skatt endte dermed på 11 millioner. Tilsvarende tall for samme kvartal i fjor var minus 457 millioner kroner, melder NTB.

– Vi har lykkes i å styrke vår finansielle stilling gjennom nye låneavtaler basert på utestående kundefordringer for Skogn, Saugbrugs og Golbey på til sammen cirka 600 millioner kroner. Vi arbeider med lignende avtaler for fabrikken i Bruck. Kostnadsreduksjoner og lavere rentekostnader etter nedbetaling av juniforfallene vil også bedre lønnsomheten, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Han legger ikke skjul på at industrikonsernet er forberedt på nye kostnadsbesparende tiltak dersom markedet tilsier det.

– Vi vil kontinuerlig overvåke markedssituasjonen og ved behov iverksette aktiv kapasitetsstyring for å motvirke effekter av et marked i ubalanse, sier Ombudstvedt.

Norske Skogs driftsinntekter sank med nesten 300 millioner kroner til snaut 2,9 milliarder i årets tre første måneder, mens driftsresultatet endte på 84 millioner i pluss – 262 millioner kroner bedre enn i første kvartal 2013. (NTB)