Undersøkelsen er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet for arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Av de spurte svarer kun 54 prosent at deres arbeidsplass er åpen for innspill ved faglig uenighet, en nedgang på 10 prosentpoeng på tre år, skriver Dagens Næringsliv.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne kaller utviklingen skremmende. Han sier at de opplever negative trekk i norsk arbeidsliv som de ikke ønsker, og som har likhetstrekk med totalitære ideologier.

– Dette handler nok om en ny klasse profesjonelle ledere som bevisst isolerer seg fra organisasjonen og erstatter dialog med direktiver. Hovedfunnet i undersøkelsen er at to- eller trepartssamarbeid går i sterk negativ retning i norske bedrifter. Innspill fra mellomlederne og andre når ikke frem slik vi var vant med tidligere, sier Brekke til DN.