Aluminiumsprodusenten Norsk Hydro har lagt frem sitt resultat etter tredje kvartal tirsdag morgen. Tallene viser at styrkingen av kronekursen og en stadig svakere dollar skaper problemer.

NA24 - din næringslivsavis

Selskapet fikk et underliggende driftsresultat på 793 millioner kroner i løpet av kvartalet. Det er en forverring fra 1.490 millioner kroner i tredje kvartal 2008. Det underliggende resultatet ble på 1.222 millioner kroner i underskudd mot 1.075 millioner kroner i overskudd i tilsvarende kvartal året før.

Ifølge estimater SME Direkt har innhentet på vegne av TDN Finans ventet analytikerne at Hydro ville legge frem et justert driftsresultat på 375 millioner kroner.

Bedring på papiret
Det rapporterte driftsresultatet ble på 719 millioner kroner i overskudd mot 2.414 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Analytikerne hadde forventet at det rapporterte driftsresultatet ville vise et underskudd på 356 millioner kroner.

Resultat før skatt ble på 1.708 millioner kroner i overskudd mot 434 milioner kroner året før, og dermed leverer Hydro godt over forventningene på minus 307 millioner kroner.

- Som svar på nedgangen i markedet har vi gjennomført et omfattende program bestående av kapasitetsreduksjoner og kostnadsbesparelser som bidrar til å forbedre vår posisjon, kommenterer konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

I tredje kvartal hadde de driftsinntekter på 16.337 millioner kroner og det er en nedgang fra 21.765 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Analytikerne hadde ventet 15.152 millioner kroner i driftsinntekter i tredje kvartal.

Sterk krone
Utviklingen i kronekursen er viktig for Norsk Hydro. Det er særlig synlig når utviklingen i aluminiumsprisen følges. I tredje kvartal lå snittet på primæraluminium ved råvarebørsen i London på 1.837 dollar per tonn. Det tilsvarer 11.209 kroner per tonn. Ved utgangen av kvartalet hadde prisen på aluminium steget til 1.890 dollar per tonn, men siden krone kursen hadde styrket seg hadde prisen falt til 10.886 norske kroner per tonn.

Selv om kapasitetsreduksjonene og kostnadskutt har gitt resultater så er det fortsatt skjær i sjøen.

- Likevel er vi forsiktige når det gjelder utsiktene for den globale etterspørselen etter aluminium, og vi er bekymret for svekkelsen av dollaren. På bakgrunn av disse utfordringene vil vi vurdere flere tiltak for omstrukturering og kostnadsreduksjon, kommenterer Brandtzæg .

Siden dollaren svekker seg mot norske kroner vil det ha negativ innvirkning på den realiserte aluminiumsprisen i norske kroner. Hydro venter et fortsatt svakt resultat i fjerde kvartal 2009.

Ser stabilisering av produksjon
Hydro venter at det blir en stabilisert produksjon utenfor Kina i fjerde kvartal og at det vil være en stabil etterspørsel etter primæraluminium. Likevel ser de at forbruket av primæraluminium utenfor Kina vil falle med 18 til 20 prosent i 2009 sammenlignet med 2008. De venter også en liten økning i kinesisk forbruk.

Prestisjeprosjektet Qatalum nærmer seg ferdigstillelse og ved utgangen av kvartalet var anlegget 90 prosent fullført. Dermed er oppstart rundt på nyåret i rute.

- Vår viktigste prioritering i månedene som kommer, er å få startet driften av Qatalum i henhold til planen, noe som vil forbedre Hydros kostnadsposisjon og robusthet, legger han til.

I kvartalet hadde Hydro en netto kontantstrøm fra driften på 1,6 milliarder kroner og likviditetsendringen ble samlet på 2,4 milliarder kroner i tredje kvartal.

Økte kostnader
Oppbyggingen av driftsorganisasjonen ved Qatalum vil gi økte kostnader i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal.

I fjerde kvartal i fjor og i første halvår i år har selskapet tatt 450 millioner kroner i kostnader i forbindelse med rasjonalisering av virksomheten og nedstenging av deler av produksjonen. Hvis det blir nødvendig å stenge fabrikker permanent vil det medføre betydelig tilleggskostnader.

Siden reservoarnivåene i kraftforsyningen er høyere enn normalt ved utgangen av tredje kvartal og vedlikeholdene vil bli mindre venter Hydro at kraftproduksjonen i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal. Samtidig venter de at spotprisene vil fortsatt ligge på et lavt nivå. Kraftproduksjonen i fjerde kvartal er forventet å bli langt lavere enn den tilsvarende perioden i 2008. Det skyldes i hovedsak problemer med kraftstasjonen Suldal I.

Hydro skriver at virksomhetene er utsatt for en motpartsrisiko. Selskapet kan få et finansielt tap hvis motparter ikke klarer å møte sine forpliktelser. Hvis så skjer blir de i større grad markedsutsatt eller høyere driftskostnader. De svake økonomiske forholdene i verden øker faren for motpartsrisiko. Likevel har de så langt ikke opplevd noen betydelig mislighold og vil følge utviklingen på situasjonen.