Gå til sidens hovedinnhold

Northern-kreditorer tar til motmæle(Ny2)

Obligasjonseierne i Northern Offshore mener at dagens restruktureringsforslag er for godt for aksjonærene, og opprettholder sitt krav om betaling av forfalte renter

Nytt: Kommentarer fra talsmann for obl.eierne

Det går frem av en redegjørelse ad-hoc-komiteen av obligasjonseierne i riggselskapet Northern Offshore har sendt ut torsdag.Komiteen skriver at de fortsatt foretrekker en restrukturering av Northern Offshore, og påpeker at de overfor styret i flere år har bedt styre om å oppfylle sitt ansvar overfor andelshaverne i selskapet ved å sette i gang en restrukturering.- En slik restrukturering vil, imidlertid, måtte ta inn i beregning det faktum at selskapets eksisterende aksjekapital ikke vil ha noe verdi ved en likvidering av selskapet, som har blitt klart erkjent av selskapet, skriver obligasjonseierne i brevet.- Jeg tror ingen er skremt av en likvidering, men vi mener det optimale vil være å få til en restrukturering i stedet for å gå gjennom en tidkrevende likvideringsprosess, sier talsmann for obligasjonseierne Simon Stevens til iMakredet torsdag formiddag.Lavere aksjeandel

De mener at styrets forslag om å gi dagens aksjonærer en eierandel på 15 prosent ved en konvertering av gjeld til aksjer vil være en uriktig overføring av verdier fra selskapets kreditorer til aksjonærene.Komiteen opplyser at de i forrige uke presenterte et løsningsforslag hvor dagens aksjonærer blir sittende med 5,5 prosent. Styret har ikke svart på forslaget.Stevens sier til iMarkedet at fordelingen av aksjene er det springende punktet i forhandlingene.Tregt styre

Komiteen vil også påpeke at selv om renteforfall for dollarlånet var 15. mai så annonserte styret i Northern Offshore først sitt restruktureringsforslag 1. juni. Komiteen ble dannet umiddelbart, men fikk først løsningsforslaget i hende 14. juni, dagen før graceperioden gikk ut.De skriver videre at betaling av de forfalte rentene og betaling av rentene som forfaller på kronelånet neste uke vil måtte adresseres av selskapet som del av en konsensusløsning.- Det er viktig for at vi skal kunne sette oss ned og forhandle i en god atmosfære, sier Stevens i dag.Stevens bekrefter at det fortsatt er kontakt mellom partenes rådgivere, og at prosessen ikke har gått fullstendig i stå.- Hvor raskt må en løsing være på plass?- Vi ønsker en avklaring så raskt som mulig, men det er ikke riktig av oss å sette noen frist, sier Stevens.Vil løfte ut Fredriksen

Medlemmer av komiteen har tilbudt seg å hjelpe til med betalingen av rentene, ved å refinansiere lånefasiliteten på 4,2 millioner dollar gitt av skipsreder og hovedaksjonær John Fredriksen selskap Avalon Holdings Ltd. Styret har ikke svart på forslaget.Et aspekt ved lånet gitt av Avalon, er at det er sikret i obligasjonene som Northern Offshore har kjøpt tilbake over noen år. Disse obligasjonene har et pålydende på 163 millioner dollar, mens 143,2 millioner dollar fortsatte r utestående. Det kronebaserte obligasjonslånet har en hovedstol på 143 millioner kroner. Lånene forfaller i år og neste år.- Er pantet i obligasjonene hovedårsaken til at dere vil løfte ut Avalon-lånet?- Ikke spesielt derfor. Vi føler styret bruker Avalon-lånet som en grunn til å ikke betale ut renter. Vi mener lånet ikke er noe problem og at det er godt sikret. Vi tilbyr å innløse dette slik at rentene kan utbetales. Vi vil kreve lavere sikkerhet samtidig som selskapet får bedre betingelser. Det vil gi en bedre situasjon for forhandlingene, sier Stevens.Komiteen representerer omkring halvparten av eierne i de henholdsvis dollar og krone denominerte obligasjonslånene til Northern Offshore. De har i tillegg støtte fra obligasjonseiere som representerer 15 prosent. Investor Kristian er største enkelt eier av obligasjoner.

Reklame

Nå er det salg på våre grillfavoritter

Kommentarer til denne saken