Gå til sidens hovedinnhold

Northern Offshore betalte ikke

Riggselskapet Northern Offshore har som ventet ikke betalt de forfalte rentene på sitt obligasjonslån, men har fått igang samtaler med obligasjonseierne om restrukturering

Det går frem av en melding selskapet kontrollert av John Fredriksen har sendt ut i ettermiddag.Northern Offshore skulle opprinnelig ha betalt 7,2 millioner dollar i forfalt renter 15. mai, men dette ble ikke gjort på grunn av selskapets vanskelige finansielle stilling.I dag har også graceperioden på 30 dager løpt ut, og selskapet opplyser at innebetalingen ikke har funnet sted.Det betyr at selskapet har brutt betingelsene for det dollarbaserte obligasjonslånet, og kan bli slått konkurs av obligasjonseierne.Selskapet har imidlertid nå startet samtaler med en uoffisiell komité som representerer obligasjonseierne med tanke på en restrukturering av selskapet.Northern Offshore-styret la tidligere i juni frem en skisse til refinansiering, hvor de usikrede kreditorene, blant annet obligasjonseierne får aksjer tilsvarende 85 prosent av aksjekapitalen.Northern gir i meldingen ingen indikasjon på hvor langt disse samtalene har kommet. Obligasjonslånet forfaller neste år, men selskapet har også et kronebasert lån med forfall senere i år.Styret har leid inn de amerikanske restruktureringsspesialistene Houlihan Lokey Howard & Zukin Ltd til å representere selskapet.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar