Norwegian-sjefen liker ikke at SAS får nye krisepenger fra staten.

- Statlige midler i en ny emisjon er sterkt konkurransevridende. En aktør som ikke har vist seg konkurransedyktig har ved hjelp av skattebetalernes penger stått for en aggressiv prisdumping det siste året. Dette svekker også andre aktørers konkurransekraft, og kan på sikt ramme arbeidsplasser og flytilbudet i distriktene, sier administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian i en pressemelding.

Norwegian mener de statlige emisjonspengene er dårlig bruk av offentlige midler, og viser til forrige kapitalinnsprøytning i det vaklende flyselskapet.

- Tidligere næringsminister Sylvia Brustad la da vekt på at emisjonen skulle opprettholde grunnlaget for levedyktige arbeidsplasser. Tusentalls arbeidsplasser er nå borte i de skandinaviske landene. Mange av de norske arbeidsplassene har forsvunnet til Sverige, og de ansatte har fått nye og kraftige kutt. Det viser at statlige penger ikke hjalp ved forrige emisjon, sier Kjos.

Norwegian frykter pengebruken kan svekke flytilbudet på sikt .