Gå til sidens hovedinnhold

- NRK kutter 100 årsverk

Ansettelsesstopp hos statskanalen.

NRK skal kutte 100 årsverk innen 2014, skriver E24 .

- Mye av pengene våre er i dag bundet opp i faste kostnader, som for eksempel personalkostander. Vi trenger en økonomi som gjør at vi i større grad kan snu oss rundt når situasjonen krever det, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i NRK til avisen.

Kuttene skal skje ved naturlig avgang, kombinert med ansettelsesstopp.

Beskjeden kommer at Riksrevisjonen har varslet kontroll.

Reagerer på kontroll
Både kringkastingssjefen og Pressens Faglige Utvalg reagerer fredag på Riksrevisjonens varslede kontroll av NRKs rutiner. Riksrevisjonen mener saken er misforstått.

Riksrevisjonen har varslet NRK om en utvidet selskapskontroll, hvor de vil se på styrets oppfølging av internkontrollen med presseetiske spørsmål, skriver Dagens Næringsliv fredag.

I brevet som kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har fått, skriver Riksrevisjonen at «NRK-plakaten og Vær varsom-plakaten er viktige standarder for å vurdere NRKs styring for å sikre presseetiske hensyn ... Spørsmålet er så hvordan NRK bør styres for å overholde disse standardene.»

Riksrevisjonen skriver videre at de ønsker å vurdere NRK opp mot «suksessfaktorer for ivaretakelse av pressetiske hensyn i produksjon og kringkasting».

Eriksen har allerede svart Riksrevisjonen, og er ikke umiddelbart positiv til en slik kontroll.

- Vi er spørrende til om det er Riksrevisjonens oppgave å ettergå dette. Det er et viktig prinsipp i Norge at staten ikke har en rolle i medienes selvdømmeordning, sier Eriksen, som er overrasket over brevet.

- Vi har bedt om et møte der vi ønsker å klargjøre målsettinger og rammer for Riksrevisjonens prosjekt før vi kan gå inn i dette, sier Eriksen.

- En misforståelse
Det at Riksrevisjonen skal kontrollere NRKs presseetiske arbeid er en misforståelse, mener faglig ansvarlig for kontrollen, Therese Johnsen.

- Vi vil ikke se på utøvelsen av presseetikken i NRK, men hvordan styret ivaretar sitt kontrollansvar når det gjelder helheten i NRK og om selskapet når allmennkringkastingsmålene, sier hun til NTB.

- Vi er oppmerksomme på at skillet mellom redaksjonell frihet og styrets ansvar må være tydelig, sier hun og påpeker at Riksrevisjonen har diskutert dette med Kulturdepartementet.

- Vi kommer ikke til å gå i detalj i presseetikken, men vil se på hvilke systemer og rutiner styret har og hvilken dialog styret eventuelt har hatt med selskapet, sier hun.

- Ingen krise
Ved nyttår viste en opptelling at NRK er felt 24 ganger i PFU de tre siste årene. Dette er flere fellelser enn Aftenposten, VG, Dagbladet og TV 2 har til sammen. De er felt 19 ganger i samme periode.

Therese Johnsen sier det ikke er noen spesiell grunn til at de akkurat nå vil kontrollere NRK.

- Vi fører kontroll med alle større statlige selskaper, og NRK er et av disse. Det er ikke noen krise som ligger bak dette, sier hun.

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene

Kommentarer til denne saken