En profilert NRK-reporter må møte i tingretten for å ha skallet en kvinne i ansiktet. Hun skal ifølge tiltalen ha blitt påført nesebrudd.

I tillegg må han møte i retten og svare for alvorlige trusler mot en annen person. NRK-profilen skal ifølge tiltalen ha holdt en kniv og uttalt «kom her så, så skal jeg ta livet av deg», noe som skal ha vært skikket til å fremkalle alvorlig frykt.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.

NRK-profilen er tiltalt etter straffelovens § 273, som omhandler kroppsskade, og i den heter det:

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller lignende tilstand hos en annen.»

Han er også tiltalt etter straffelovens § 263, som heter:

«for i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt».

NRK-reporteren ønsker ikke å kommentere tiltalen overfor Nettavisen. Forsvareren vil heller ikke si noe om saken.

I NRK behandles forholdet som en personalsak, og han er foreløpig heller ikke tatt av luften.

– Vedkommendes virke i sin avdeling er ikke i konflikt med denne saken. Så frem til retten har behandlet saken, så er han på luften, sier avdelingslederen.

Avdelingslederen understreker at tiltalen er alvorlig.

Nettavisen har kontaktet den fornærmede kvinnen som ble skallet i ansiktet, og påført nesebrudd, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra aktor i saken.