Gå til sidens hovedinnhold

NSB fornøyd med punktligheten

Men vil ha mer statlige penger for å unngå overfylte vogner.

Det kan bli trangere på togene fremover. Befolkningsveksten rundt de store byene skyter fart. Norges befolkning vil øke med en million mennesker de neste 16 årene.

– Behovet er helt akutt. Jeg reiser selv i rushtiden og ser hvor trangt det er på togene. Det kan ikke gå veldig mye lenger uten økt kapasitet, før det blir veldig vanskelig å få med alle disse passasjerene, sier Geir Isaksen, konsernsjef i NSB, til Nettavisen NA24.

– Dersom staten ønsker at vi skal øke kapasiteten, tilby høyere frekvens og mer subsidiering av billettene, så må de bidra mer, fortsetter han.

Mangler nye tog

Til tross for mørke usikter, NSB-konsernet leverer et solid resultat for 2012. Resultat før finansposter og skatt ble 1.181 millioner kroner, mot 423 millioner kroner i 2011. Det gode resultatet er preget av salget av DNB-byggene i Bjørvik.

– Politikerne må ta inn over seg at det er en veldig sterk befolkningsvekst som krever en betydelig utbygging av de kollektive trafikkløsningene, fortsetter Isaksen.

Følg NA24 på Facebook

NSB har bestilt 66 nye togsett. Behovet er over det dobbelte.

– Dette skal bidra til at flere tog er i trafikk, spesielt er rushtrafikken krevende. Deretter er det nødvendig at vi får på plass nye jernbanestrekninger. Dette gjelder først og fremst nærområdene til Oslo hvor det er størst press nå, sier han.

Doble togsett

NSB-sjefen lover også lengre plattformer og doble togsett for å kunne ta unna trafikken.

– Der hvor det i dag går enkeltsett på enkelte avganger skal vi erstatte det med dobbeltsett. Dessverre har det vært noen avganger som har vært alt for fulle og noen har ikke kommet med, sier konsernsjefen.

– Hvilken planer har dere for resten av landet?

– Vi ser den samme befolkningsutviklingen i Stavanger, i Bergen og i Trondheim. Der er ikke jernbanen så avgjørende for kollektivtilbudet, men det er også viktig at man bygger ut og får en vekst i tilbudet som samsvarer med befolkningsveksten. Vi har foreslått overfor myndigheten at man også bygger ut i de større byene, sier han.

(Saken fortsetter under bildet.)

– Er det egentlig lønnsomt å drive tog på Bergensbanen?

– Det er en spennende banestrekning, men den hemmes jo veldig av at det tar lang tid å komme fra Oslo til Hønefoss. Hvis man fikk en ny jernbane til Hønefoss vil man kunne redusere reisetiden med godt over en time. I tillegg vil en oppgradering av vossebanen gi en kortere reisetid. Det vil gjøre bergensbanen til et mye mer attraktivt alternativ for dem som bruker fly, sier han

Mer i rute

Punktligheten til NSB har blitt bedre i 2012.

– Den har faktisk økt ganske tydelig. Dessverre så var det mot slutten av året en del innstillinger, mye som følge av feil på signalanleggene her i området. Det er sånn som vi må tatt fatt i sammen med Jernbaneverket, sier Geir Isaksen.

Mer fra Nettavisen:

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken