Forrige fredag la regjeringen fram ny Nasjonal transportplan (NTP), en plan som i hovedsak har blitt godt mottatt. Det som derimot mange har reagert på er at de store byene ser ut til å komme dårligere ut enn mange hadde forventet.

Som en del av klimaforliket er det politisk vedtatt at all transportøkning i byene skal tas med gange, sykkel og kollektivt. I NTP har derimot ikke regjeringen tatt noe stilling til hvordan en kan få til dette, men har laget en såkalt uprioritert pott på rundt 26 milliarder kroner over ti år, som 13 byer skal kjempe om å få en størst mulig del av.

Knappe ti milliarder av dette er den såkalte belønningsordningen for kollektivtrafikk, mens rundt 16 milliarder er satt av til såkalte bypakker. Reelt sett er det likevel ikke 16 milliarder som settes av, fordi en samtidig avvikler såkalt rentekompensasjon. Pengene skal fordeles over ti år, med en økning av pengebruken mot slutten av perioden.

Regjeringen bekrefter samtidig at det ikke kommer ekstra penger på bordet til store og dyre kollektivprosjekter, som ny T-bane-tunnel i Oslo, som alene er antatt å koste 10 milliarder.

Frustrert Oslo-byråd

Dette har fått Oslos samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) til å reagere kraftig:

- Dette gjør det fryktelig vanskelig å satse på kollektivtrafikken. Summen er fryktelig liten, og alle vet at den er for liten, og den skal fordeles mellom 13 byer i 9 byområder - og en legger opp til en konkurranse mellom byene. De lager en pengesekk som de vet er for liten, og de gir ikke i nærheten av den forutsigbarheten en trenger for å gjennomføre de store prosjektene, sa Elvestuen til Nettavisen tidligere denne uken.

Les også: Det kommer til å bli mye mer kaos

Uttalelsene til Elvestuen har fått flere sentrale Arbeiderparti-politikere til å reagere.

- Ansvarsfraskrivelse

- Det jeg reagerer på er en totalt ansvarsfraskrivelse fra Elvestuen. Det er Elvestuen, ikke Marit Arnstad, som har ansvar for kollektivtrafikken i Oslo. Det er et kommunalt ansvar. Det staten nå gjør, er i større grad enn tidligere å strekke ut en hånd for å hjelpe dem med kollektivtransporten. Nå er det opp til Oslo å løfte opp de gode prosjektene, sier medlem av transportkomiteen på Stortinget, Gorm Kjernli, til Nettavisen.

- Det andre jeg reagerer på er at en nærmest forventer egne poster på NTP om Fornebubanen og lignende, mens en selv i Oslopakke 3 ikke har beregnet oppstart før i 2018. En har selv løftet fram andre ting som viktigere enn Fornebubanen, og en ny T-bane-tunnel er ikke planlagt en gang, og det vil ta tid, sier Kjernli.

Kjernli mener staten nå virkelig hjelper de store byene.

- Staten bruker nå 16 milliarder, eller litt mindre om en regner med fjerningen av rentekompensasjonen. Staten strekker ut en hånd og sier at transportutfordringene er så store at en vil være med å betale. En har et mål gjennom klimaforliket at veksten skal tas kollektivt, men virkemidlene må en finne lokalt, sier han.

- En driver en form for dobbeltkommunikasjon her. På en side er man redd for å reforhandle Oslopakke 3, fordi man er redd for hva staten vil kreve, men samtidig vil en at staten skal ha en mening om de store prosjektene som ligger her, sier Kjernli.

- Hvis man mener dette er viktig, så får man kontakte Samferdselsdepartementet etter at NTP er vedtatt og si at man vil forhandle om pengene, sier han.

Uklart hvor mye en får

Kjernli sier at det ikke er stort rom for å endre summene som nå settes av til byene, og hvor mye penger de forskjellige byene vil få.

- Oslopolitikerne må kjempe for mest mulig penger. Det er ni byområder, og 13 byer, men Oslo og Akershus har en femtedel av landets befolkning, og det er her utfordringene er størst, og det vil jo være av betydning, sier Kjernli.

- Falsk informasjon

Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, Abdullah Alsabeehg, er enda skarpere i sin kritikk av Elvestuen.

- Høyre og Venstre sprer falsk informasjon om Nasjonal transportplan. Forslaget fra den rødgrønne regjeringen gjør Oslo til en vinner, sier Alsabeehg til Nettavisen.

Han mener at alt som ligger inne i Oslopakke 3 nå ligger inne i NTP.

- Manglerud-tunnelen som vil koste 6 milliarder er inne. Det samme gjelder E18 som vil få 10 milliarder hvor over 2 milliarder er statlige midler, resten er fra bompenger. Når det gjelder kollektivprosjekter så er det satt av 26 milliarder for å hjelpe de store byområdene med å få bedre kollektivtilbud. Dette kan blant annet finansiere utbygging av T-banen i Oslo-området, sier Alsabeehg.

- Hvor mye av potten på 26 milliarder mener du Oslo skal ha?

- Nå er det opp til byrådet å sikre at Oslo får en størst mulig andel av potten på 26 milliarder til viktige og nødvendige kollektivprosjekter. Jeg forventer at Oslo-området hvor en femtedel av Norges befolkning bor, får størst mulig andel av potten som er satt av, svarer han.