Gå til sidens hovedinnhold

Null verdi

Investorer sitter tomhendt igjen etter mislykket emisjon

Tandberg Data klarte ikke å gjennomføre en fortrinnrettsemisjon i forbindelse med refinansieringen av selskapet. Interessen var ikke stor nok, og forutsetningene for gjennomføringen av emisjonen ble ikke møtt.

Selskapet forsøkte å få inn minst 125 millioner kroner fra aksjonærene, men fikk det ikke.

I forbindelse med emisjonen ble det utstedt tegningsrettigheter som ble omsatt, men disse mistet sin verdi da emisjonen frafalt. Tegningsfristen løp ut 31. mars.

- Selskapet og tilrettelegger, Arctic Securities, har fått henvendelser fra investorer som kjøpte tegningsretter i emisjonen fra rettighetshaverne, da tegningsrettene ikke lenger finnes på kjøpernes VPS konti, heter det i en børsmelding fra Tandberg Data.

- Det er således ikke en feil at tegningsretter utstedt til rettighetshavere eller kjøpt i markedet bortfalt (og dermed ble slettet fra VPS konti) ved tegningsfristens utløp den 31. mars 2009. Det fremgår av prospektet at etter utløpet av tegningsperioden vil tegningsrettene ikke ha noen verdi og vil utløpe uten noen kompensasjon til eieren av tegningsrettene.

Reklame

Så enkelt kan du sende blomster på døren

Kommentarer til denne saken