Gå til sidens hovedinnhold

Ny brikke på plass for EDB

16 sparebanker har forlenget sitt avtaleforhold med EDB. Dermed er en ny brikke på plass for EDB-sjef Endre Rangnes

Avtalen gjelder forvaltning av sentrale bankapplikasjoner og tjenester for betalingsformidling.Avtalen gjelder i første omgang ut 2005.Det er også inngått intensjonsavtale om at bankene skal tiltre rammeavtalen mellom DnB NOR og EDB for perioden frem til 1. juli 2010. Samlet kontraktsverdi er beregnet til ca 280 millioner kroner.- Sparebankene som med dette forlenger sitt avtaleforhold med EDB, har en samarbeidsavtale med DnB NOR. Avtalen om applikasjonsforvaltning og betalingstjenester som forlenges ut 2005 innebærer en avtaleperiode som er parallell med driftsavtalen bankene allerede har med EDB. EDB skal i tillegg forestå drift av over 1.700 arbeidsstasjoner i bankenes sentrale kontorer og filialnett, heter det i meldingenI tillegg til denne avtalen har de 16 sparebankene gitt en intensjon om å tiltre rammeavtalen som nylig er inngått mellom DnB NOR og EDB Business Partner. Avtalen innebærer at EDB skal levere sentral og desentralisert drift, applikasjonsforvaltning og tjenester for betalingsformidling for alle bankene frem til 1. juli 2010.I forhold til tidligere inngåtte avtaler, gir rammeavtalen økt kontraktsverdi for EDB på ca 240 millioner kroner.Bankene som omfattes av avtalen er Sparebanken Hedmark, Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Rana, Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Hegra Sparebank, Kvinnherad Sparebank, Lillesand Sparebank, Luster Sparebank, Sauda Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Sparebanken Hardanger, Søgne og Greipstad Sparebank samt Tingvoll Sparebank.

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet

Kommentarer til denne saken