Ifølge VG ønsker Høyre aktivitetsplikt 37 timer i uka også for dem mellom 30 og 40 år.

– Lediggang er roten til alt ondt. En av erfaringene vi ser etter at vi innførte aktivitetsplikt for alle under 30 år, er at det tvinger landets kommuner til å lage en aktivitetsplan for folk, som kan legge forholdene til rette for at sosialhjelpsmottakere skal kunne komme seg tilbake i jobb, sier Solberg.

Hun mener det for mange handler om å få selvtillit til å se mulighetene.

– En del har sosial angst, blant annet fordi de har vært lenge borte fra arbeid og at de opplever at de ikke mestrer. Men med hjelp så kan de klare det, fortsetter den tidligere statsministeren.

Samtidig mener hun det må være en individuell vurdering fordi noen er syke og ikke klarer aktivitetsplikten.

(©NTB)