Flyselskaper som innstiller reiser eller får forsinkelser grunnet uforutsette tekniske problemer, plikter å gi passasjerene erstatning, slår EU-domstolen fast i en dom som ble avsagt torsdag.

Du kan kreve standarderstatningen uansett om du har hatt økonomisk tap, eller ikke.

Dommen gjelder en sak der nederlandske passasjerer ble 29 timer forsinket på en KLM-flyving mellom Equador og Amsterdam i 2009.

KLM avviste å gi en kompensasjon til en passasjer som krevde erstatning. Begrunnelsen var at forsinkelsen var forårsaket av en uforutsett teknisk feil. Dagens dom gir passasjeren medhold i at uforutsette tekniske feil også skal gi erstatning.

Opptil 600 euro i erstatning
I henhold til EU-reglene skal flypassasjerer som rammes av forsinkelser på minst to timer, kompenseres med mellom 250 og 600 euro av flyselskapet.

Du har rett på standardkompensasjon ved innstillinger, og forsinkelser, om du flyr i og fra EU/EØS og til EU/EØS om du flyr med et selskap som hører hjemme i EU/EØS.

Før dagens EU-avgjørelse har flyselskapene sluppet å betale standard kompensasjon for uforutsette tekniske problemer som avdekkes under drift.

Den ferske dommen slår imidlertid fast at tekniske feil på fly nesten aldri er å anse som ekstraordinære omstendigheter.

Passasjerene har derimot fortsatt ikke krav på erstatning for forsinkelser forårsaket av skjulte produksjonsfeil, terrortrusler eller sabotasje.

EU-dommen styrker flypassasjerenes rettigheter, men den kan også slå negativt ut for forbrukerne. Økte utgifter til erstatninger kan fort føre til at flyselskapene kompenserer ved å øke billettprisen.

- Glad for avgjørelsen
Forbrukerrådets direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes, sier i en pressemelding at hun er fornøyd med dagens dom.

- Vi er glad for at det har kommet en avgjørelse om at flypassasjerer har rett på kompensasjon ved teknisk svikt. Passasjerene har ofte fått en følelse at man aldri hadde rett på standard kompensasjon ved innstillinger og forsinkelser. Denne dommen bekrefter det vi tidligere har ment i saken, sier Flønes.

- Uvisst om prisene stiger

Norwegians pressekontakt Lasse Sandaker-Nielsen opplyser til NA24 at selskapet kommer til å forholde oss til dommen.

- Hvorvidt dette vil påvirke flyprisene fremover, er altfor tidlig å si noe om. EU har dessuten i lengre tid jobbet med en revidering av dagens passasjerrettigheter, og vi ser fram til å få et regelverk som er tilpasset dagens konkurransesituasjon.

Onsdag ble det kjent at Norwegian er det flyselskapet som sa nei til flest vedtak fra Transportklagenemnda om erstatning til kunder i 2014. Alle sakene handler om kunder som ikke fikk fly med Dreamliner.

I fjor ble 25 av Transportklagenemndas vedtak helt eller delvis ikke fulgt av flyselskapene klagene var rettet mot. Åtte av sakene var rettet mot Norwegian, skrev NTB onsdag.

Les mer: Norwegian nektet flest erstatning i fjor