Gå til sidens hovedinnhold

Ny lakseavtale i boks(Ny)

EU-kommisjonen og forhandlerne fra den norske oppdrettsbransjen er nå enige om en forståelse som vil erstatte dagens straffetoll med minstepris

Forståelsen vil bety slutten på straffetollen som nå har rammet bransjen hardt, og bli byttet mot et minsteprisregime. Rent praktisk vil MIP-ordningen tre i kraft så snart formalitetene er på plass, trolig rundt 1.juli, ifølge FHL.- Forståelsen gir videre retning for hvordan Kommisjonen og norsk laksenæring sammen skal arbeide for en langsiktig løsning. Dette vil skje gjennom nye forhandlinger i løpet av kommende høst, skriver FHL i en pressemelding.Den nye minsteprisen blir på 2,81 euro (22 kroner) per kilo, som er godt under dagens laksepris.- Vi er svært tilfredse med at Kommisjonen og norsk laksenæring kan enes om at samtlige norske lakseprodusenter skal ha lik adgang til EU-markedet. EUs foredlingsindustri og næringens organisasjoner gjennom næringens felles lakseprosjekt har arbeidet aktivt for en løsning, som er til stor gagn for handelen med laks, sier Sverre Søraa, leder av Referansegruppen for laksesaken, FHL industri og eksport.Forståelsen skal i første omgang gjelde fram til 22. januar 2006, og deretter bli avløst av en femårig avtale, med den same minsteprisen.Straffetollen blir med dette helt borte, og de som har betalt straffetoll skal få pengene igjen. Det blir også slutt på kravet om å stille garantier for eksport av laks til EU, noe som har vært problematisk.Kommisjonen og norsk laksenæring er enige i at man i løpet av høsten skal arbeide for en langsiktig løsning basert på en MIP-ordning.– Vi betrakter ikke den løsningen som ligger på bordet som noen seier, men som et kompromiss som også skotsk oppdrettsnæring har gitt sin tilslutning til, uttaler styreleder Atle Eide i FHL havbruk.Norsk laksenæring aksepterer tiltakene og vil ikke motarbeide dem. Den norske laksenæringens aksept av disse tiltakene innebærer ikke at man fra norsk side vedgår at det har funnet sted dumping eller skade av EU-interesser.Prosjektdirektør Per Dag Iversen og advokat Trond S. Paulsen har gjennomført forhandlingene med DG Trade på vegne av næringens felles lakseprosjekt.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken