Gå til sidens hovedinnhold

Ny smell for Hegnar

Trygve Hegnar får smekk på fingrene.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Pressens faglige utvalg har felt dom om feilaktig billedbruk i en nyhetsartikkel i bladet Kapital om at motorsykkelklubben Outlaws skal være involvert i «eksport av MC-håndverkere» fra Polen til Norge, og om politiets bekymring for ulike sider ved MC-klubbene.

NA24 Propaganda - Norges største medienettsted

Påklager mener at Kapital bygger på grove påstander som det ikke er dekning for. Han klager også på omfanget hans egen rolle er gitt, både gjennom tekst og bilder, og som knytter ham til påståtte kriminelle forhold. Dessuten anser klageren at premissene for intervjusituasjonen ikke var godt nok klarlagt.

Legitime grunner
Pressens faglige utvalg har kommet frem til at Kapital har hatt legitime grunner til å verne om sine kilder. Utvalget mener Kapital med fordel kunne vært mer etterrettelige når det gjelder fakta i artikkelen. Når det gjelder premissene for intervjusituasjonen, konstaterer utvalget at påstand står mot påstand, men at klageren fikk komme bredt til orde i artikkelen.

Brutt god presseskikk
- Derimot finner utvalget at bladet gjennom bildebruken har gått unødig langt i urettmessig å knytte klagerens person til reportasjens hovedanliggende. Særlig tydelig blir dette når et arkivbilde av klageren inne i bladet framstår i direkte sammenheng med en svært negativ og konstaterende ingress. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.12, der det heter: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling», står det i kjennelsen.

På dette punkt har Kapital brutt god presseskikk.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis