Gå til sidens hovedinnhold

Nye fall for tankratene

Stortankratene falt ytterligere sist uke etter en liten opphenting uken før, og ligger nå nær årsbunn for VLCC'ene. Suezmax-ratene falt til ny bunn, men klarer fortsatt breakeven

Moderne VLCC'er tjener nå omkring 16.500 til 17.500 dollar pr. dag for reiser fra Midtøsten til Vesten og Fjerne Østen på rundreisebasis.Raten for en last på 270.000 tonn fra den Arabiske Gulf til Sør-Korea ligger på worldscale 47,5, ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøes ukentlige rapport, noe som gir 16.500 dollar pr. dag på timecharterbasis.Spesielt sørkoreanske befraktere fikk markedet til å svekke seg den siste uken ifølge Bassøe. De mener at noen oppgang i markedet er lite sannsynlig på kort sikt. Samtidig ser de heller ikke noe særlig nedside i ratene som allerede ligger godt under redernes breakeven-nivåer.Vestover ligger VLCC-raten 1.000 dollar høyere, mens reiser fra Vest-Afrika til USA gir ws 50, eller 18.900 dollar pr. dag.I suezmax-markedet er ratene ytterligere ned, og ligger nå på de laveste nivåene hittil i år. I Vest-Afrika får moderne skip ws 77,5 for reiser til USA, som gir omkring 16.1000 dollar pr. dag på timecharterbasis.Det er en del bedre i Middelhavet, hvor ratene holder nesten 23.000 dollar pr. dag, mens markedet i Midtøsten ligger rett over 20.000 dollar-merket.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken