– Vår nye helserapport viser urovekkende høye stressnivåer i befolkningen både i Norge og Norden, sier Kristine Sandvik.

Hun er leder for personforsikringer i If og ser med uro på den nye nordiske helserapporten – utført av KantarSifo på vegne av forsikringsselskapet If.

Undersøkelsen tar for seg den mentale helsen i kjølvannet av pandemien, tanker og bekymringer om økonomi, og tilliten til velferdssystemet. Rapporten bygger på svar fra over 4000 respondenter, i en tid mange finner krevende.

– 9 av 10 nordmenn (86 prosent) har opplevd negativt stress, og 43 prosent har kjent på dette i lengre tid, forteller Sandvik.

De vanligste symptomene på stress er dårlig søvnkvalitet, uro og engstelse, irritasjon og problemer med konsentrasjonen.

Les også: Stian Blipp møtte veggen: – Var ikke sikker på om jeg ville si noe

Markant økning etter korona

Forsikringsselskapets egne tall viser en markant økning blant folk med behov for psykologhjelp etter pandemien, med en økning på omkring 30 prosent.

– Nå er hverdagen tilbake for fullt, og tempoet kan føles overveldende. Noen fryktet også å bli syke og kviet seg for å oppsøke hjelp. Dette ser vi effekten av nå, sier Sandvik.

Ifs arbeidspsykolog, Thomas Tobro Wøien, mener det er helt vanlig å kjenne på stress i møte med utfordringer i hverdagen, og at dette faktisk kan være positivt.

Stresset kan derimot ha negative effekter på helsen dersom det varer over tid.

– I verste fall kan det føre til at systemet vårt bryter sammen, noe vi gjerne omtaler som å møte veggen eller bli utbrent. Har du et bevisst forhold til hva som gir energi, er det også lettere å prioritere aktiviteter som gir positivt påfyll, i tillegg til nok hvile og tid til å hente seg inn igjen, sier Wøien.

Les også: Jaget suksess, penger og topplederstilling – så traff Torstein bunnen

Psykisk utmattelse etter jobb

Ifølge Stami Noa, som jobber med arbeidsmiljø og helse, er 22 prosent ofte psykisk utmattet etter jobb. Det tilsvarer ca. 570.000 sysselsatte personer.

Blant yrkesgruppene der flest melder om psykisk utmattelse finner vi leger, psykologer og lignende, etterfulgt av grunnskolelærere og vernepleiere.

Gunn Robstad Andersen, seksjonsleder i Arbeidstilsynet, er klar på at man ved vedvarende stress bør oppsøke hjelp.

– Stressreaksjoner er en naturlig og normal reaksjon, og er i utgangspunktet sunn. Det er nødvendig for oss å kunne reagere hurtig i enkelte pressede situasjoner. Det helseskadelige stresset oppstår når situasjoner som stresser oss ikke forsvinner eller blir håndtert, men vedvarer over tid. Da bør man oppsøke hjelp og snakke med lederen sin så tidlig som mulig, sier hun til Nettavisen.

Videre forteller Andersen at stress over lang tid øker risikoen for utvikling av sykdom og plager.

– God forebygging av arbeidsrelatert stress vil føre til at arbeidstakerne ikke blir syke som følge av stresset, og vil redusere sykefraværet og kostnader knyttet til dette. Forebygging bidrar til et godt og trygt arbeidsmiljø, påpeker hun.