TROMSØ (Nordlys): Arbeidsgiveren mener hun har brutt lojalitetsplikten da hun vasket for et firma i Tromsø og smakte på sjokolade som lå på et pauserom.

LO mener derimot at oppsigelsen av kvinnen er ugyldig og har stevnet selskapet. De krever oppsigelsen opphevet og erstatning for den belastningen som kvinnen er blitt utsatt for i ettertid.

– Hun er meddelt oppsigelse som følge av at hun har forsynt seg med sjokolade på et pauserom. Det mener vi er et forhold som ikke kan danne grunnlag for en saklig oppsigelse, sier LO-advokat Eirik Pleym-Johansen til Nordlys.

– Skjerpende

Kvinnen ble sagt opp 31. januar i år. Ingen av forsøkene på å komme til enighet har ført frem. Tirsdag møter kvinnen sin tidligere arbeidsgiver i retten.

Arbeidsgiverens advokat skriver i sitt sluttinnlegg til tingretten at oppsigelsen er saklig begrunnet.

– Brudd på lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver etter uberettiget tilegnelse av sjokolade på renholdsoppdrag hos kunde – er tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne oppsigelsen. Terskelen for oppsigelse ved økonomiske misligheter i arbeidstiden er lav. At tyveriet er gjort overfor arbeidsgivers kunde, er en skjerpende omstendighet, skriver selskapets advokat Kristine Winsnes Hyldmo Bjørnvik.

Bjørnvik skriver videre:

– At arbeidstaker ikke uten videre har lagt kortene på bordet når forholdene kom opp, men har gitt skiftende forklaringer, understøtter ytterligere at saken er saklig begrunnet.

Viser overvåkningsvideo

Hendelsen ble fanget på film fordi det var kameraovervåkning på stedet. Denne videoen blir også lagt frem som bevis, varsler arbeidsgiveren. Videoen vil tale til den ansattes fordel, mener advokaten fra LO.

– Hun har oppfattet at hun kunne forsyne seg, og har ikke gjort noe straffbart. Forholdet er heller ikke anmeldt av verken kunden eller arbeidsgiver, sier Eirik Pleym-Johansen.

LO mener også saksbehandlingen fra arbeidsgiverens side ikke har vært forsvarlig. Derfor varsles det også økonomisk erstatning fra selskapet. Blant vitnene som LO fører, er en rådgiver i Arbeidsmandsforbundet som bisto underveis i saken og deltok på forhandlingsmøter mellom partene. En annen ansatt skal også forklare seg om hvilken behandling kvinnen fikk etter at hun ble meddelt oppsigelsen, skriver advokaten til tingretten.

– Ugjenopprettelig brudd

Selskapets advokat skriver at tyveriet har ført til et ugjenopprettelig brudd på den særlige tilliten som er nødvendig mellom selskapet og henne.

– Det vil kunne få konsekvenser dersom XX skulle fortsette i sin stilling, hvor det vil sende ut en uønsket signal til øvrige ansatte og medføre risiko for tap av tillit, goodwill og oppdrag hos eksisterende kunder og potensielle nye kunder, skriver advokat Bjørnvik.

Renholdsfirmaet fører ledere for to store selskaper de har hatt som kunder som vitner under saken. Nordlys har vært i kontakt med renholdsfirmaet som ikke ønsker å kommentere saken før dommen er avsagt.