Gå til sidens hovedinnhold

Flytter til Holmlia

Bydelen får ikke forlenget dispensasjonen og flytter Familiesenteret fra Hauketo til

SØNDRE NORDSTRAND: – Det blir fint. Dette er midlertidige brakker og det bærer de preg av. Her er beliggenheten bedre, mens huset er bedre på Holmlia. Brukerne kommer uansett, sier Mona Bratli som er leder av familiesenteret.

Senteret ble etablert i årsskiftet 2007/08 i midlertidige brakker i Ljabruveien 94.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt dispensasjoner til bruk, men fikk til slutt nok og krevde at brakkene fjernes. Egentlig var fristen satt til 1. april, men Omsorgsbygg som eier bygget har søkt om utsettelse til 1. juli.

Heller ikke denne fristen er mulig å overholde og bydelsdirektør Jan Hagen håper de kan få forlenget til 1. oktober.

Bydel Søndre Nordstrand inngår nå en leieavtale for lokaler i Rosenholmveien 4B, og disse kan stå klare til denne datoen.

– Familiesenteret er en viktig del av vår tjenesteyting, men det er lite lokaler ledig på Hauketo. Utdanningsetaten flytter ut av Rosenholmveien 4B og disse lokalene kan egne seg godt til familiesenteret. Huseier sier lokalene kan stå klare til 1. oktober, så lenge vi har en konkret plan får vi sikkert lov til å være der fram til da, sa Jan Hagen

Bydelen får også mulighet til å etablere et eget dagsenter i første etasje, dette er plasser de kjøper andre steder i dag.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn