Gå til sidens hovedinnhold

Frykter for barnas sikkerhet

Samarbeidsutvalgene (SU) i Lerdal, Asperud og Lia barnehage har sendt sine bekymringer for barnehagedriften til politikerne.

SØNDRE NORDSTRAND: Brevet er sendt til bydelens kultur- og oppvekstkomiteen i forkant av budsjettbehandlingen 13. desember.

Foreldrene er bekymret for en rekke forhold, blant annet budsjettet for innleie av korttidsvikarer i barnehagene.

– Forslaget til vikarbudsjett gir kun rom for i underkant tre dager med vikar i året pr. ansatt. Dette står på langt nær i samsvar med det faktiske fraværet. Mye fravær uten vikarer en belastning for de som er på jobb. Dette påvirker også kvaliteten på tilbudet til barna. Dette er lite tilfredsstillende i forhold til de store utfordringene som barnehagene i bydelen står overfor, skriver SU-representantene.

I bydelsdirektørens budsjettforslag er det også lagt inn et innsparingskrav på lønn på 4,75 % (lønnsskrap, refusjon og mindre utbetalt lønn ved sykdom og permisjoner), noe foreldrene mener straffer barnehager som har stabilt person og lavt sykefravær.

– Det vil ikke være mulig å holde seg innenfor budsjettrammene. SU mener at lønnsskrapet kan medføre en uansvarlig drift av barnehagene. Det vil kunne gå ut over helse, miljø og sikkerhet for barn og voksne og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet kan bli dårligere, skriver de.

Foreldrene påpeker også at barnehagens driftsbudsjett ikke har økt de tre siste årene, noe som innebærer en reell nedgang i budsjettene fordi lønn og varer er blitt dyrere.

Foreldrene mener det også må settes av midler til nyanskaffelser og reparasjoner, spesielt i to av barnehagene som er gamle og slitte.

– Oslo kommune har som en tydelig uttalt målsetting at deres barnehager skal være landets beste. Dette må få budsjettmessige konsekvenser, skriver foreldrene i uttalelsen.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?