Gå til sidens hovedinnhold

Malmøya og maleren Ludvig Karsten

Ludvig Karsten var en kjent norsk maler og ble i sin samtid betraktet som en viktig kollega av Edvard Munch. Christian Krohg karakteriserte Karsten som en av Norges seks førende impresjonister.

Kunstneren var i sin ungdom sterkt knyttet til Malmøya som også var hans barndoms ferieparadis.

Ludvig Karsten (1876 – 1926) var sønn av byggmester Hans Heinrich Karsten og Ida Susanne Pfützenreuter.

Sundstuen på Malmøya, som nå huser øyas eneste butikk, ble i 1875 bygget av Carl Sebastian Pfützreuter som var den siste eneeier av Malmøya. Han var sønn av murmester Sebastian Pfützreuter som drev kalkbrenning til sementproduksjon på Malmøya. Carl solgte mange tomter, men den siste solgte han til sin søster Ida og Hans Heinrich Karsten, som på den måten fikk seg et billig sommersted, der sønnen, Ludvig, nok hadde det fint sommerstid.

Fra Norsk Idrætsblad fra 28. juni 1900 kan vi lese:

«En paa Malmøen i 1889 under meget stor tilslutning ved privat sammenskud afholdt kaproning i sjægter og snekker, gav stødet til stiftelsen af «Malmøen roklub», som den 1. juni 1890 blev stiftet af 14 herrer.»

Her nevnes så både Heinrich Karsten og Ludvig Karsten. Frem til 1897 hadde klubben utelukkende beskjeftiget seg med roing i sjekter og snekker.

Naturlig nok måtte Ludvigs bestemor, Inger, sitte modell for en malerglad ungdom på femten.

I et brev fortalte Ludvig om sitt strevsomme kunstnerliv og om bildet «Bestemor strikker» som han arbeidet flittig med.
Brevet er datert Malmøen 22. juli 1891:

«Det bildet jeg nu holder på med forestiller bestemor siddende og stoppe strømper ved vinduet. Dragten hun sidder i er morgenkjolen, og sollyset fra vinduet lægger sig let over ansigtet, hænder og kjole og ofbilder vinduet paa gulvet. Sengen staar i tilbagetrukne farver bag stolen, hun sidder paa. I forgrunden til venstre viser sig omtrent halvparten af et bord hvorpaa stoppekurven med nøsterne staar. Solen trænger sig ogsaa her frem. Jeg maler og stræver saa godt jeg kan og ser til, at ikke næsen blir for lang eller ansigtet for magert, hvilket hun sidder paa naaler for. Skjønheden vil hun ingen skal berøve hende.»

Ludvig vokste opp i et miljø der form, farge og materialer var sentrale begreper.

En liten historie som vel gir Karsten en karakteristikk var: Etter unionsoppløsningen fikk Karsten i oppdrag å male stortingspresident Carl Berner, og fikk i denne sammenheng atelier med divan på Stortinget. Det ble etter hvert sedvane at Christian Krogh og de andre bohemene ble med på nachspiel på Stortinget etter at Grand var stengt for kvelden. Etter en tid ble dette oppdaget, og Ludvig Karsten mistet sitt atelier.


Reklame

Siste sjanse: Salg på Pyton-helt, Pondus og mye annet