Gå til sidens hovedinnhold

Mer penger til kultur i Østensjø

Det drypper litt mer penger på kultur i Bydel Østensjø i 2012, blant annet gjeninnføres bydelsprisen.

ØSTENSJØ: Det har blitt stadig mindre penger til kultur i kulturbydelen Østensjø de siste årene, grunnet økonomiske underskudd. I 2012 er det rom for å spe litt på kulturbudsjettet.

300.000 til kulturutvalget

Bydelens kulturutvalg får 300.000 kroner. Disse pengene skal brukes til større kulturarrangementer hvor alle lag og organisasjoner skal gis mulighet til å komme med innspill og be om bidrag.

Støtter lokalt teater

Støtten til Østensjø barne- og ungdomsteater er det tradisjon for å opprettholde, og det ble enstemmig vedtatt at de får 50.000 kroner i 2012.

Gjeninnfører bydelspriser

I fjor ble det ikke delt ut bydelspris, men i 2012 er det nå satt av 15.000 kroner til Østensjø bydelspris og 15.000 kroner til Ungdommens kulturpris.

Bydelsdager i år også

Det er satt av 120.000 kroner til planlegging og gjennomføring av bydelsdager i 2012, inklusiv større fellesarrangement med bydelen som sentral aktør.

Bydelen skal drive markedsføring for bydelsdagene og støtte enkeltaktører og enkeltarrangementer.

200.000 til ungdommen

Bydelens ungdomsråd får 130.000 kroner, inklusiv 30.000 kroner til drift, som ble foreslått av bydelsdirektøren.

I tillegg ble det vedtatt at de skal få ytterligere 70.000 kroner til ungdomstiltak under budsjettbehandlingen i bydelsutvalget.

Pengene skal blant annet fordeles på prioriterte ungdomsarrangementer som Ungdommens Kulturmønstring og skatearrangementet Skøyenåsen Open.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag