Gå til sidens hovedinnhold

Trenger flere frivillige

Nina Tveit er daglig leder ved Bjørndal Frivilligsentral. Hun mener frivillig innsats og deltakelse i nærmiljøet er avgjørende for å skape et attraktivt og flerkulturelt samfunn.
BJØRNDAL: − Hvis vi skal lykkes, må vi ha aktører i hvert område som kan arbeide intensjonelt med å drive dette frem. Det ansvaret synes ikke å være avklart på nåværende tidspunkt, forklarer hun.
Tveit sier det er svært viktig at bydelen nå legger en plan for utviklingen av Søndre Nordstrands delbydeler.
− Det er tydelig at vi må øke den frivillige innsatsen i Bjørndals skoler, barnehager, nabolag og fritidsmiljø for å kunne skape et trygt og attraktivt lokalmiljø, forteller hun.
Tveit forklarer at gjennom frivillig innsats som fremmer kontakt, toleranse og respekt i nevnte sosiale miljøer, vil man kunne bidra til å styrke integrering og skape et velfungerende bomiljø.
− Vi i Bjørndal Frivilligsentral har erfart at det ikke alltid er like lett å finne frivillige, som kan hjelpe til med ulike aktiviteter, og det er spesielt vanskelig å verve frivillige til aktiviteter for barn i alderen femte til syvende trinn, enn for lavere trinn. Det tyder på at betalt personell er nødvendig for denne og høyere aldersgrupper, sier hun.
Åpent for alle
Bjørndal Frivilligsentral holder til i Bjørndal Grendehus.
− Her står dørene åpne for alle, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn, kultur, religion og interesser. Dette gir rom for varierte aktiviteter og tilbud, forklarer daglig leder Nina Tveit, og legger til at deres tilbud ledes av frivillige som bidrar med det de selv liker å gjøre.
Tveit sier at Bjørndal er den delbydelen i Søndre Nordstrand med flest barn og unge.
− Til tross for dette har vi ingen juniorklubb og ungdomsklubb finansiert gjennom det ordinære budsjettet. Det får meg til å lure på hva som skal skje med oppvekstmiljøet i bydelen fremover.
Vilje til samarbeid
Forsker Kari Steen-Johnsen fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) forteller at det er viktig å tilrettelegge forholdene i et flerkulturelt lokalsamfunn, slik at alle har mulighet til å delta på ulike aktiviteter.
− Skolen er en viktig arena hvor foreldre, lærere og elever kan kommunisere og utveksle informasjon. Ved for eksempel å tilpasse språket, slik at alle forstår informasjonen som blir sendt ut, kan skolen bidra til at flere deltar på ulike arrangementer, sier hun.
Steen-Johnsen forteller at det er viktig at ulike organisasjoner i et lokalsamfunn har god kapasitet, ressurser, fysiske møteplasser, rollemodeller og ildsjeler.
− Det er bra om alle i et lokalsamfunn har kjennskap til egen lokalbefolkning, andre organisasjoner, lokale nettverk, offentlige ordninger og politikk, og at alle har vilje til å samarbeide, forteller hun.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai