*Nettavisen* Nyheter.

- 20 gode grunner til å bytte regjering

Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

15 måneder før valget ser Venstre-leder Trine Skei Grande skjær i sjøen for et borgerlig samarbeid med Frp på laget.

26.06.12 11:45

OSLO (Nettavisen): Venstre inviterte mandag til sommerpressekonferanse i bakgården på utestedet Sosialen i Møllergata.

Venstre-leder Trine Skei Grande tok i mot pressen sammen med nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik. De snakket om sin utålmodighet etter å få en ny regjering, men også om tvil knyttet til mulige samarbeidspartnere.

Uttrykker tvil om Frp og Venstre
- Når man sammenligner partiprogrammene til Frp og Venstre er det vanskelig å se at de kan bli enige, sa Skei Grande blant annet.

På pressekonferansen mandag la Venstre fram 20 punkter de vil jobbe for ved et regjeringsskifte.

- Hvilke av disse punktene kan dere få støtte fra Frp på?

- Vi ønsker en regjering med Høyre og KrF. Da har vi tro på å få gjennomslag for vår politikk, sier Skei Grande til det.

Likevel vil hun ikke si at det er helt «umulig» for Venstre å danne et regjeringsalternativ med Frp.

Sier valget må avgjøre
Høyre-leder Erna Solberg har sagt at hun i september - når KrF har avklart hvem de vil samarbeide med - vil ta initiativ til at opposisjonspartiene skal snakke sammen. Men for Trine Skei Grande er det ingen hast.

- Det synes jeg er en skikkelig dårlig idé. Det er velgerne som får bestemme, sier hun og sikter til stortingsvalget i 2013.

La fram 20-punkts liste
På pressekonferansen mandag la Venstre fram 20 punkter de vil jobbe for ved et regjeringsskifte. Stemmerett for 16-åringer og en enklere hverdag for småbedrifter er blant sakene.

- Etterutdanning av lærere, færre fattige barn, økt satsing på jernbane og sikring av risikokapital for gründere er sakene Venstre vil prioritere høyest, sier partileder Trine Skei Grande.

Hun er skuffet over at partiet - som har kommet med mange hundre forslag i Stortinget - i så liten grad vinner gehør hos de rødgrønne.

- I dag legger vi fram 20 forslag som synliggjør Venstres prioriteringer fram mot valgkampen.

- Venstres forslag handler om å investere i framtida. Det handler om å skape en skole for kunnskap og like muligheter, om å komme i gang med omleggingen til et klimavennlig samfunn, om å legge til rette for et kreativt og nyskapende Norge, og om å prioritere velferd der folk trenger det, sier Skei Grande.

TRINES 20-PUNKTS LISTE

Skole:

1. Øke forskningsinnsatsen, blant annet gjennom økte basisbevilgninger til universiteter og høgskoler og økning av skatteFUNN-ordningen.

2. Innføre femårig lærerutdanning, med mastergrad.

3. Avvikle bruken av ufaglærte i skolen: Rett og plikt til videreutdanning av lærere.

4. Innføre fagkrav i alle fag på alle trinn.

Miljø:

5. Kollektiv- og jernbaneløft.

6. Mer offensive klimatiltak.

7. Grønt skatteskifte.

8. Skattefritak for Enøk-tiltak.

Småbedrifter:

9. Styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

10. Sikre risikokapital i oppstartsfasen for gründere (kapitalreform).

11. Endre arbeidsmiljøloven for å gi større fleksibilitet for arbeidstaker og arbeidsgiver.

12. Innføre norsk Regelråd: Forenkling for næringslivet.

Velferd:

13. Innføre statlig minstenorm for sosialhjelpsatser.

14. Løft for helsesøstre og skolehelsetjenesten: 1000 nye helsesøstre.

15. 24 timers behandlingsgaranti etter akuttavrusning.

16. Bedre barnevern: Flytte midler fra statlig byråkrati til kommunalt barnevern (legge ned Bufetat regionalt).

Ymse liberale saker:

17. Reversere innføringen av Datalagringsdirektivet.

18. Legge mer vekt på barnets beste i innvandringssaker.

19. Innføre stemmerett for 16 åringer.

20. Gjennomføre lokaldemokratireform: større og sterkere kommuner.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.