Gå til sidens hovedinnhold

- Alvorlig og systematisk fra Stocknet

Avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet refser Stocknet for alvorlig og systematisk lovbrudd, og vil nå vurdere strafferettslige skritt. Dette er bakgrunnen for at Stocknet nå blir solgt

Les også:Netfonds skuffet over Stocknet
Nordnet stiger etter Stocknet-kjøp
Nordnet kjøper Stocknet (Ny)

Tidligere i dag ble det klart at svenske Nordnet kjøper nettmeglerhuset Stocknet. Det ble da opplyst at bakgrunnen for salget var at Kredittilsynet hadde reagert kraftig på at Stocknet hadde brukt kundemidler til å yte kreditt.Kredittilsynet har nå sendt ut en pressemelding om saken, og gir Stocknet hard refs.- Kredittilsynet mener at Stocknets handlemåte er egnet til å svekke tilliten til markedet og derfor er et brudd med formålet bak verdipapirhandelloven om å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter. Forholdet har pågått over lengre tid, og foretaket har brukt en betydelig andel av kundenes midler til dette formålet. På grunn av feilrapportering i både kapitaldekningsoppgavene og kvartalsoppgavene tok det tid før Kredittilsynet avdekket dette. På det meste har over 100 millioner kroner har vært benyttet av klientmidlene til 30 dagers kreditt, heter det fra Kredittilsynet.- Foretaket har følgelig alvorlig og systematisk overtrådt sentrale deler av verdipapirhandellovgivningen; bestemmelser hvis formål er å beskytte kundenes midler, heter det videre.Avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet sier at saken er svært uvanlig. - Det er veldig uvanlig at klientmidler blir misbrukt, sier han til iMarkedet.Bunæs sier at man til nå har konsentrert seg om å følge opp at det ble funnet en forsvarlig løsning for kundene, men at man nå vil se på eventuelle strafferettslige sider.- Vi har ikke vurdert det til nå, men vi vil nå se på om det vil være naturlig å vurdere strafferettslige reaksjoner, sier Bunæs til iMarkedet.Oppdaget i mars

Forholdet ble oppdaget etter at Kredittilsynet den 23. mars undersøkte Stocknet.Den 19. april fikk Stocknet beskjed om å avvikle den aktuelle ordningen.- I brev datert 20. april 2004 ga Kredittilsynet forhåndsvarsel om tilbakekall av foretakets tillatelse til å yte kreditt. Det ble foretatt en styrt nedleggelse av kredittfasiliteten for å sikre at de innskutte klientmidlene i Stocknet ikke ble utsatt for tap. I denne perioden mottok Kredittilsynet daglige oppdaterte rapporter over alle kredittengasjementene i Stocknet, heter det.- Den 3. mai 2004 ga Kredittilsynet forhåndsvarsel om tilbakekall av Stocknets tillatelse til å yte investeringstjenesten mottak og formidling av ordre på vegne av investor i forbindelse med finansielle instrumenter, samt utførelse av slike ordre, opplyses det videre.Det siste innebærer i praksis en nedleggelse av meglerhuset.Ga tid for å finne løsning

Bunæs sier at man har valgt å la Stocknet finne frem til løsningen med Nordnet så lenge kundenes midler ikke ble ansett å være i fare. Hadde det vært tilfelle ville man gått mer drastisk til verks, ifølge Bunæs.Han understreker at meglerhuset er blitt fulgt opp på daglig basis den siste tiden.Forutsatt at salget til Nordnet blir gjennomført, velger Kredittilsynet derfor ikke å tvinge Stocknet til umiddelbar avvikling, fremgår det av meldingen.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene