Gå til sidens hovedinnhold

- Barnevernet overså vold mot barn

- Jeg synes det er tungt at vi nå er nødt til å anmelde. Men vi har ikke noe valg.

Namdalsavisa.no: Barnevernet i kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla skal i løpet av de siste fem årene ha henlagt 150 barns saker uten gyldig grunn. I flere av sakene har barnevernet vært klar over at barn har blitt utsatt for vold over lengre tid, uten å gripe inn.

Fylkesmannen har nå anmeldt Midtre Namdal samkommune, som er det interkommunale selskapet som organiserer barnevernstjenesten for de fire kommunene. I tilsynssaken har fylkesmannen avdekket at i flere av de henlagte sakene skal barn ha blitt utsatt for vold, og vært vitne til vold i hjemmet, uten at barnevernet grep inn.

Dette har Fylkesmannen blitt klar over, og ser ikke noe annen utvei enn å anmelde samkommunen til politiet.

- Dette sitter langt inne, og er ikke noe vi tar lett på. Jeg synes det er tungt at vi nå er nødt til å anmelde. Men vi har ikke noe valg. Det er snakk om barnas rettssikkerhet. Når det er såpass alvorlig, er det vår plikt. Nå er det opp til politiet og domstolene å vurdere hva som skjer videre, sier fylkesmann Inge Ryan.

NA har tidligere omtalt tilsynet som fylkesmannen fører med barnevernet. I perioden 2011–2012 fant Fylkesmannen ut at 43 barns saker hadde blitt henlagt uten gyldig grunn. Av disse følger fylkesmannen fremdeles 24 barns saker svært tett. Disse er av en annen alvorlighetsgrad enn flere av de andre sakene.

De resterende 106 sakene som ble oppdaget i perioden 2008–2010, jobber samkommunen sammen med fylkesmannen for å utarbeide nye handlingsplaner for.

Denne saken er levert av Namdalsavisa.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget