*Nettavisen* Nyheter.

- Betaler 10.000 - 12.000 i barnebidrag

Foto: (Privat)

Foreningen 2 Foreldre mener at dagens barnebidrag er altfor høye, og at barneloven diskriminerer den bidragspliktige.

- Vi mener at underholdskostnadene er urealistisk høye, sier nestleder Rune H. Rækken i Foreningen 2 Foreldre (F2F).

Nettavisen skrev onsdag om politimannen som fikk krav om 3870 kroner i måneden i barnebidrag.

- Jeg betaler så mye penger i barnebidrag at det går ut over samværet. Jeg skal jo betale studielån og boliglån også. Når jeg får 46.000 i barnebidrag på toppen så blir det vanskelig å dekke reisekostnader i forbindelse med samvær, sa han til Nettavisen (les egen sak her).

Problemet er velkjent for F2F, som jobber for at det offentlige skal ta større hensyn til begge foreldrene etter et samlivsbrudd.

- Går konkurs
Politimannen betaler lite i forhold til mange andre foreldre som F2F har befatning med.

NAV bruker en sjablong på 6106 kroner i måneden som skal dekke forbruksutgifter for barn over 15 år. I tillegg legger NAV på 2232 kroner i måneden til dekning av boutgifter, samt ytterligere hundrelapper til dekning av eventuelt barnetilsyn (da primært for yngre barn).

- Hvis det er stor lønnsforskjell mellom foreldrene og man har lite samvær, så blir barnebidraget fort høyt, poengterer Rækken.

- Hvis det er tre barn så er det ikke uvanlig at en forelder betaler 10 - 12.000 kroner i månedlig barnebidrag.

Du kan se de ulike sjablongene og satsene her.

Grensen for bidragsbetaling er 25 prosent av brutto inntekt.

Forskjellsbehandling
Han poengterer at barnebidrag på mange tusen kroner ofte kommer på toppen av økte kostnader ved å etablere et nytt hjem etter samlivsbrudd.

Rækken sier at det tradisjonelt har vært lite forståelse for at også forelderen som betaler barnebidrag sliter økonomisk etter et samlivsbrudd.

- Vi har lenge forsøkt å få aksept for at det er to parter som sliter økonomisk etter samlivsbrudd. Den innarbeidede samfunnsoppfatningen i dag er at det er bidragsmottaker som har økonomiske problemer. Ikke den bidragspliktige, sier nestleder Rune H. Rækken. Han mener at man nå også må ta hensyn til den andre parten etter samlivsbrudd.

- Ordet «aleneforsørger» er jo sterkt misvisende. Barn som bor hos den ene forelderen i dag har ikke én forsørger, men tre: Mor, far og staten, sier han og viser til at mor ofte har barnas registrerte bosted, utvidet barnetrygd, barnebidrag og hele sin egen inntekt etter et samlivsbrudd.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Kjetil Mæland

Støtter bidragsmottaker
Politimannen fortalte at han nå sliter med å dekke reisekostnader i forbindelse med samvær. Også det er et vanlig problem.

- Loven sier at reisekostnader i forbindelse med samvær skal deles, men du har ikke noe tilsvarende innkrevingssystem for reisekostnader hvis den ene parten nekter å betale sin del av kostnadene. Hvis den ene parten ikke betaler sin del av reisekostnadene så må samværsforelderen gå til retten for å kreve inn dette. Hvis du derimot ikke betaler barnebidrag så har du et stort offentlig apparat som sørger for å kreve inn pengene, sier Rækken.

- Diskriminerende forvaltning
I tillegg til skjevheter i lovverket opplever mange bidragsbetalere at de også blir diskriminert av saksbehandlerne i NAV.

- Uten at vi har noe statistikk på dette så er det mange som opplever å bli diskriminert. For 15 år siden var ikke bidragspliktige engang oppfattet som bruker av systemet. NAV forvalter jo regler og det skal de gjøre riktig. De må forholde seg nøytrale og forstå at det er to parter i en bidragssak. Vi i F2F jobber mye med trygdesystemet for få aksept for at det er to parter og at de må opptre nøytralt. Dette går på de NAV-ansattes holdninger og kompetanse, sier Rækken.

De siste årene har forholdet mellom F2F og NAV blitt dårligere.

- Det har gått bakover. Tidligere hadde vi regelmessige møter med dem der vi drøftet problemstillinger og ga tilbakemeldinger på hvordan våre medlemmer opplevde NAV og hvordan saksbehandlingen og prosessene kunne forbedres. Det har man sluttet med.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.