- Blir vi lurt av Lysbakken?

Foto: Hommedal, Marit (SCANPIX)

- Hva vil det si å lure, spør professor om Audun Lysbakkens nye ståsted.

26.09.11 15:07

Den mest radikale kandidaten til å overta som ny SV-leder, bergenseren Audun Lysbakken (33), bedyrer at han har endret standpunkt.

«Jeg er revolusjonær i den forstand at jeg mener vi trenger et mer demokratisk samfunn enn kapitalismen. Mitt personlig grunnsyn er at jeg er sosialist og marxist», sa Lysbakken til VG i 2005.

Nettavisen har gjort et dypdykk i Lysbakkens mange radikale uttalelser gjennom årene, for å se nærmere på hva han har stått for. Her er det vi fant - les og bedøm selv!

- Tror ikke han lurer oss
- Lurer han oss, når han nå moderer seg kraftig, professor Anders Todal Jenssen?

- Det tror jeg ikke han gjør. Men hva vil det si å lure? Enhver journalist ville få innsiktsfulle samtaler med Lysbakken om hva han mente da – og hva han mener nå. Men det han vil unngå nå, er å bli stemplet. Fordi visse ord og uttrykk er stigmatiserende, og marxismen er helt klart ett av dem, svarer Todal Jenssen.

- Vi som publikum må forholde oss til at han sier noe annet nå fordi han mener noe annet nå. Men det betyr at når han nå sier han har endret mening nå, må han stå for det. Så hvis han skulle lure oss, lurer han til syvende og sist til seg selv, resonnerer Todal Jenssen.

«Marxisme er en betegnelse for en rekke politiske og filosofiske teorier utarbeidet av de tyske filosofene Karl Marx (1818-1883) og Friedrich Engels, og senere tolkninger og videreføringer av disse teoriene. Grunnstenen i marxismen slik den er formulert i Det kommunistiske manifest fra 1848, er at det til enhver tid finnes to stridende samfunnsklasser, der den dominerte klassen prøver å kaste den dominerende klassen og den dominerende klassen prøver å beholde makten. Denne typen tenkning har vært grunnlaget for samfunnssystemer som kommunisme og sosialisme.»

Kilde: Wikipedia

Han mener det uansett har lite for seg å predikere marxismen i Norge.

- Hva er det å være marxist? Lysbakken kan ha blitt mer bevisst hvordan ting rundt ham er og mer opptatt av å fremstå riktig. 98 prosent i Norge vet ikke hva marxismen står for, så det gir altså ingen fornuftig mening å snakke om - og oppfattes både som skjellsord og stigmatiserende, sier Todal Jenssen til Nettavisen.

- At Lysbakken har endret standpunkt kan handle om at han er blitt flinkere til å kommunisere med verden omkring seg. Det kan også hende at han har endret mening. Da kan det være snakk om mange nyanser av det. At SV, verden og han har endret seg – det er ingen dårlig oppsummering. Ville være rart om han ikke har endret mening på seks år.

Tolv dager etter at SV-leder Kristin Halvorsen trakk seg, melder parlamentarisk leder Bård Vegar Solhjell seg ut av lederkampen. Dermed skal to bergensere i 30-årene knive om partiets gunst.

- Må samle partiet
- Hvilke kort bør Lysbakken nå spille ut?

- Han bør plassere seg mest mulig midt i partiet. Kristin Halvorsen har hatt appell som «samlende». Det er kjærkomment i partiet! Men hva er midten? Det er nok et begrep som brukes mer til «innvortes bruk», egentlig.

Todal Jenssen tror ikke vil vi se en venstre-dreining.

- Han vil neppe dra partiet til høyre eller venstre, hvilket er klokt i forhold til den «fornyelsen», som SV står foran! Lysbakken er analytisk, en god debattant og har stor arbeidskapasitet – så han bør få noen til å flagge hans personlige kvalifikasjoner høyt, mener valgforskeren.

- Smart?
- Hvem har Lysbakken «mistet» på veien?

- Det skulle man tro var SU, men de har backet ham! Han har vunnet langt flere enn han har mistet. De som står på venstre fløy i partiet, har ikke noen bedre kandidat å stemme på, sier Todal Jenssen.

Lysbakken vil som eventuell ny SV-leder, gå rett inn i en ny og lang pappaperm.

- Nå er han nettopp tilbake fra forrige. Det er klart når han bestyrer det departementet han gjør og har det synet han har, må han bare gjøre det! Men jeg er ikke sikker på om det å være småbarnsfar er smart som SV-leder og statsråd – for å vurdere arbeidskapasiteten.

- Spennende og gøy!
Selv om historikken taler nettopp for at dette skal la seg gjennomføre:

- Det hører med til historien at SVs partiledere har ikke slitt mye i partiorganisasjonen. Det er ikke noe en SV-leder har skullet bruke mye tid på. Den parlamentariske rollen har vært i fokus.

Nå det opp til partiet å velge:

- Det blir spennende og se og gøy hvis de finner ut at de skal gjennomføre en uravstemning. Det hadde vært en ny ting i politikken og veldig gøy! Kunne også revitalisert SV!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.