Gå til sidens hovedinnhold

- Byreklamen forsøpler

I bytte mot leskur og offentlige rom, plasseres reklame rundt omkring på synlige steder i byene. - Vi er bekymret, sier Iacob Heiberg og Morten Kerr.

JCDecaux og Clear Channel tilbyr avtaler om utplassering og vedlikehold av forskjellige typer tjenester mot reklame i byene. Oslo kommunes politikere har inngått kontrakter om 100 bysykkelstativer, rundt 150 leskur og mellom fem og ti offentlige toaletter.

Det er planer om at nedgangene til trafostasjonene skal ombygges for å tilpasses reklame, at barnehager vil spe på budsjettene med reklame og at Telenor vil ha reklamefinansierte telefonbokser.

For ti år siden ønsker Oslo kommune å få reklamen og utendørs skilting under kontroll. Prosjektet varte i tre år.

- Fra å ha vært en pådriver for å redusere det kommersielle trykket i byen, er kommunen nå en aktiv aktør for å utplasserre store mengder reklame under mottoet "målet helliger middelet": Finansiering av aktverdige kommunale tjenester og tilbud og for å tjene penger, skriver Iacob Heiberg, fagdirektør i Norsk Form, og arkitekt Morten Kerr i en kronikk i Dagbladet.

Norsk Form arrangerer debatt om reklamefinansierte møbler i byrommet i kveld.

- Hvor stort reklametrykk eller kommersielt press ønsker man at byen skal ha? undrer kronikørene. Samferdselsbyråd Hilde Barstad synes byen tåler mer. Også arkitekturprofessor Thomas Thiis-Evensen støtter denne reklamefinansieringen, fordi han mener reklamen blir mer konsentrert på denne måten.

- Er all reklame forbundet med bymøbler god byromspolitikk? Både bysyklene og toalettene krever ekstra reklameflater enn det som kan utplasseres i tilknytning til selve bymøblene, mener Heiberg og Kerr.

De deler Byantikvarens bekymring for forsøplinga av det offentlige rommet.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene