- Bytter ut befolkningen

Foto: Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX

- Tall fra SSB viser at nordmenn vil være i mindretall i Norge innen 2050, hevder Frp. - Vi er i ferd med å bytte ut befolkningen, sier Per-Willy Amundsen (FrP).

16.06.11 16:53

- Når vi vet at dagens majoritetsbefolkning, det vil si etniske nordmenn, ikke vokser i samme takt som innvandringsbefolkningen, vil det føre til dramatiske befolkningsendringer. Jeg vil si det så sterkt som at vi er i ferd med å bytte ut befolkningen, sier Amundsen, som er innvandringspolitisk talsmann for FrP i en pressemelding.

Torsdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem sine nye befolkningsfremskrivninger. Ifølge SSBs egne tall, basert på alternativet høyest befolkningsvekst, vil befolkningen i Norge kommer til å ligge på rundt 9 millioner mennesker innen 2060.

- På alle andre områder er man opptatt av en bærekraftig utvikling. Dette prinsippet ser en bort fra når det gjelder innvandring. Norge vil bli fundamentalt endret dersom dette blir en realitet. Jeg etterlyser tanker fra det politiske flertallet til hva slags land de vil overlate til våre barn og barnebarn, sier Per-Willy Amundsen.

- SSB tar feil
Han mener det er betenkelig at befolkningsfremskrivningene til SSB ikke understreker den radikale forandringen i befolkningssammensetningen i Norge. Amundsen mener det virker å være opplest og vedtatt at når SSB sier at innvandringen vil flate ut, så blir det slik. Han peker på at hver eneste befolkningsfremskrivning SSB har gjort siden 1999 har vært feil.

- Når jeg spør om etniske nordmenn kommer til å bli en minoritet i eget land basert på SSBs tall, så svarer SSB at det er så vanskelig å definere hva etniske nordmenn er for noe, og om det overhode er interessant. Dette forteller meg at landets fremste statistikkorgan er så politisert at man må rope varsko.

- Jeg mener det i høyeste grad er interessant å snakke om nordmenn og hvilke følger det får for samfunnet vårt når innvandringstakten er så sterk, og at faktiske observasjoner ikke fører til mer debatt, sier Per-Willy Amundsen.

SSB: - Politisk uavhengig
SSB på sin side påpeker at de ikke har noen oppfatning om hvor stor innvandringen bør være.

- Statistisk sentralbyrå er politisk uavhengig, og vi har ingen oppfatning om hvor stor innvandringen bør være. SSB bedriver heller ikke tilsløring av utviklingstrekk, og vi tar stadig ny tilgjenglig kunnskap innover oss. Basert på grundige faglige vurderinger, gjør vi vårt beste for å lage transparente og gode framskrivinger av befolkningen 50 år frem i tid, sier forskningsdirektør Torbjørn Hægeland i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Om lag hver fjerde er innvandrer eller norskfødt av innvandrere i 2060
Tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det i hovedalternativet øker antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra 0,6 millioner i 2011 til 1,7 millioner i 2060. Den øvrige befolkningen vil øke fra 4,3 millioner i dag til 5,2 millioner i samme periode. Dette medfører at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som i dag utgjør 12 prosent av befolkningen, vil vokse til 25 prosent i 2060 i hovedalternativet.

I alternativet der innvandringen er høyest, men alle andre forutsetninger er som i hovedalternativet (MMMH), passerer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 3,1 millioner i 2060, eller 36 prosent av befolkningen. Deretter vokser gruppen videre til 37 prosent i 2070, for så å avta langsomt. Den øvrige befolkningen passerer 5,4 millioner i 2060, heter det i SSBs befolkningsframskrivninger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.