- Dagens soldater takler ikke kulde

Foto: Stein Wilhelmsen (Nordlys)

Sist vinter ble 36 norske soldater påført frostskader under vintertrening. Forsvaret skylder på svikt i grunnleggende kunnskaper om kulde.

Forsvaret tilskriver problemet at dagens unge som kommer inn som rekrutter har med seg for dårlige egne erfaringer og kunnskaper om hvordan man skal opptre i kulden.

Forsvarets Sanitet har ennå ikke offentlig gjort tallet på antall frostskader under vintertrening fra i fjor, men etter det Nordlys erfarer er tallet vi opererer med korrekt.

- Når det gjelder våre rekrutter som kommer inn i Forsvaret har vi over en tid sett en endring. Det vi får inn nå er meget motiverte, flinke norske ungdommer. Men de har klart mindre erfaring i det å være utendørs vintertid enn de rekruttene vi tok inn for 15 år siden, sier sjef for Forsvarets vinterskole, oberstløytnant Harald Østby.

Lever et liv innendørs
- For eksempel er det en del soldater som vi må lære opp til å gå på ski når de kommer inn, selv om det ikke gjelder særlig mange. For to-tre tiår siden var det å gå på ski mye mer brukt blant både unge og gamle. Med det fulgte da også det å være bevisst på hvordan man kler seg i kulden, og opptrer i kulden, sier han og fortsetter:

- Og så er det jo slik at ungdommens interesser i dag er mye mer rettet mot data. Før gikk ungdommen ut og traff venner, mens man nå treffes på Facebook.

Harald Østby driver Forsvarets vinterskole som skal gi både menige og befal den nødvendige kompetansen på å drive vintertrening.

Ikke dramatiske tall
- Vi er nå nødt til å bruke mer og mer ressurser på å skaffe både menige og befal de nødvendige kunnskapene om opptreden i kulde og i felt på vinteren. Vi bruker derfor nå mye mer tid på de grunnleggende tingere enn vi gjorde tidligere, sier Østby og legger til:

- Det som for 20 år siden var det som man kaller allmennkunnskaper blant soldatene, må vi i dag drive nybegynneropplæring på. Og det gjelder ikke bare de menige, dagens befal er jo bare noen få år eldre enn soldatene og har heller ikke tung nok erfaring på dette området.

Østby sier at tallet frostskader på 35 som Nordlys har fått, også er det tallet som han kjenner til i dag.

- Det er nok circa dette tallet vi må regne med å få også i årene som kommer, som jeg ser det vil nok ferdighetene hos soldatene avta. Det skal ikke mye til for man får slike skader, og personellet kan i dag veldig lite om dette. Nå er det jo ikke noen stor dramatikk i disse tallene, de fleste er ufarlige og leger seg selv i løpet av relativt kort tid, sier han.

Bygutter har liten erfaring
Nordlys møtte i går troppssjef Helge Rødø for en av sambandstroppene i Heggelia leir oppe på Andsfjellet. Her fikk vi møte et sambandslag på tre som hadde stasjonerte seg på snaufjellet, men en temperatur på et par minusgrader og lett vind som rev i teltet.

- Jeg kjenner jo til dette med at dagens soldater er ungdommer som er mindre ute enn tidligere, sier Rødø.

Han har observer at det er til dels store forskjeller på soldatenes erfaring i å opptre i felt.

- Da er det bare ett å gjøre, å trene og trene på dette, slik at soldatenes evne til å opptre in felt forbedres. Å være soldat vinterstid er til dels tøft, og det er et praktisk yrke som ikke kan lese seg til, forklarer troppssjefen.

Rødø hevder at det oftest er soldater fra større bymiljøer som har liten bakgrunn i det å bevege seg utendørs vinterstid.

- Da blir veien lang, fra det å lære grunnleggende skigåing og oppover. Vi har vært mye ute i kuldeperioden vi har hatt, og ser store framskritt, sier Rødø.

Les flere saker i Nordlys

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag