*Nettavisen* Nyheter.

- De har funnet smutthull for å ta ham hardere

Anders Anundsen Foto: Morten Holm, Scanpix/Nettavisen (Nettavisen)

- Her forsøker skatteoppkreveren helt bevisst å omgå regelverket og har funnet et smutthull slik at de kan ta skatteyter enda hardere.

Leder for Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (Frp) reagerer kraftig på at skatteoppkreveren i Sandefjord forsøkte å omgå loven slik at kemneren kunne ta 100 prosent av inntekten til et enkeltmannsforetak.

Nettavisen sendte over både artikkelen som Nettavisen tidligere har publisert, og dommen fra Agder lagmannsrett.

- Etter min oppfatning fremgår det av dommen at skatteoppkreveren helt bevisst forsøker å omgå regelverket, og har funnet et smutthull som gjør at de kan ta skatteyter enda hardere. Det er veldig alvorlig at skatteoppkreveren prøver å omgå regelverket slik de gjør her, og det er slående at tingretten gir medhold, sier Anundsen.

- Mangler rolleforståelse
Han poengterer at det er langt fra alle skatteytere som hadde orket å ta den psykiske og økonomiske kostnaden ved å anke en slik sak mot skattemyndighetene. Hvis Sandefjord-mannen ikke hadde anket ville skatteoppkreveren fått etablert en praksis som lovgiver ikke har ønsket.

- En mindre ressurssterkt skatteyter ville her ha blitt uriktig behandlet, sier Anundsen og fortsetter.

- Dette er veldig alvorlig og det sier noe om en manglende rolleforståelse hos skatteoppkreveren. Man skal kreve inn penger på riktig måte. Det er ikke meningen å ødelegge skatteyters mulighet til fremtidig inntekt, sier Anundsen.

Stortingspolitikeren sier at han med jevne mellomrom får høre om skatteytere som blir behandlet dårlig av skatteoppkrevere.

- Det er nok en del mennesker som opplever at de blir behandlet veldig dårlig av skatteoppkreveren uten at jeg kan si at det alltid foreligger lovbrudd. Dette tilfellet er spesielt fordi skatteoppkreveren helt tydelig omgår hovedregelen, og fordi man av en eller annen grunn får medhold i tingretten, sier Anundsen.

- Finnes ugress
- De fleste skatteinnkrevere gjør en god jobb, men det er noe ugress også i den bransjen som får et feil fokus. De glemmer servicedelen og er bare opptatt av å få inn mest mulig penger fra flest mulig. Da tror jeg også at man totalt sett får inn mindre penger.

- Hva må til for å unngå at slikt skal skje?

- For det første må kompetansen til skatteinnkreverne få enda sterkere fokus. For det andre må skatteinnkrever vurdere rollen sin. I tillegg til å kreve inn skatt så skal de også gjøre skatteyter i stand til å tjene penger. Den skal være en slags serviceinstans som kan hjelpe med å finne gode løsninger.

Bedre kontroll
- En annen utfordring er den uklare ledelsesstrukturen. Skatteoppkrever er ansatt i kommunen men har Skatteetaten som faglig overordnet. Det gir lite kompetente skatteoppkrevere rom til å skyve arbeidsgiver foran seg i en type saker, og faglig overordnet foran seg i andre type saker. Denne todelingen gjør kontroll vanskelig.

Anundsen sier at kontrollen av skatteinnkrever i dag ofte går på hvor mye penger innkreveren klarer å hente inn fra skatteytere. Anundsen mener at skatteytere skulle hatt et klageorgan som også kunne fulgt med på skatteinnkrevers service overfor skatteyter.

- De har som mål at det skal være en tjenesteyterorganisasjon som skal ta skatteyter på alvor. Det er tydeligvis et stykke igjen å gå, sier Anundsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag